Giáo án rèn nhân cách lớp Ngũ Giới: Đức Hiếu Sinh - Tập 1

Những bài học - Trưởng lão dạy cho chúng ta thấy rõ được nhân quả từ thân - khẩu - ý và biết cách trau dồi lòng thương yêu - đức hiếu sinh.

Lòng yêu thương - Tập 2

Lòng Yêu Thương lúc nào cũng đi song song với Lòng Cung Kính Và Tôn Trọng thì lòng yêu thương ấy mới thật sự là Yêu Thương. Thật là hạnh phúc vô cùng khi mỗi người biết tận...

Đường về xứ Phật - Tập X

Bậc A La Hán xuất hiện trong đời với gương hạnh giới luật để chấn chỉnh lại Phật giáo, dựng lại nền đạo đức nhân bản - nhân quả giúp con người sống không làm khổ mình, khổ...

Đường về xứ Phật - Tập VI

Vấn đạo sẽ lần lượt vạch mặt, vạch tên từng pháp môn của ngoại đạo, để cho tín đồ Phật giáo thấy được bộ mặt thật thâm độc của họ đã và đang cố tình dìm và giết Phật giáo,...

20120909-Đạo Phật là đạo trí tuệ

Đạo Phật là đạo trí tuệ, dùng cái trí tuệ mà giải thoát, trí tuệ không có lòng ham muốn , cái trí tuệ mà làm chủ được tâm của mình.

20060131-Sơ lược chương trình học Phật-PT Châu Đốc

Thầy dạy về chương trình đào tạo có thứ lớp của đạo Phật. Học- Hiểu - Triển khai sự hiểu biết đưa đến chỗ giải thoát, không phải gò bó ức chế thân tâm. Tu để cứu mình, đền đáp ơn Phật, ơn Thầy và công ơn Cha mẹ!

20120729-TÂM BẤT ĐỘNG LÀ CON ĐƯỜNG TẮT CHỨNG ĐẠO-PHẬT TỬ HÀ NAM

“Tâm Bất Động, Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự”. Đó là cái chân lý của đạo Phật, cái con đường tắt. Mình quyết tâm tu làm Phật thì phải như Phật, phải có cái trạng thái tâm vậy.