Giáo án rèn nhân cách lớp Ngũ Giới: Đạo Đức Gia Đình - Tập 1

Đạo đức gia đình là sự sống của mỗi cá nhân trong gia đình, nó là một đạo đức cao cả và đẹp đẽ, thường mang lại hạnh phúc cho mỗi gia đình và đem lại một trật tự an toàn...

Giáo án rèn nhân cách lớp Ngũ Giới: Đức Hiếu Sinh - Tập 1

Những bài học - Trưởng lão dạy cho chúng ta thấy rõ được nhân quả từ thân - khẩu - ý và biết cách trau dồi lòng thương yêu - đức hiếu sinh.

Giáo án rèn nhân cách lớp Ngũ Giới: Đức Hiếu Sinh - Tập 2

Những mẩu chuyện có tính đạo đức nhân bản - nhân quả cao. Đạo đức hiếu sinh sẽ trở thành con người, con người sẽ trở thành đạo đức hiếu sinh. Được như vậy, tu sinh đã chứng...

Giáo án rèn nhân cách lớp Ngũ Giới: Đức Hiếu Sinh - Tập 3

Mỗi bài học trong tập sách này đều là những hành động thân, miệng, ý nói lên đức hạnh nhân bản - nhân quả trong cuộc sống hằng ngày của con người. Chính nhờ những hành động...

20090129-Đạo đức gia đình

Vợ cung kính chồng, chồng cung kính vợ, thì đâu có bao giờ cãi cọ đâu mấy con. Lời nói phải nhẹ nhàng ôn tồn, không được nói nặng lời thì gia đình rất hạnh phúc. Đó là thầy nói về cái mặt đạo đức gia đình thôi. Còn cái đạo đức mà con người đối xử con người, chúng ta luôn luôn dùng ái ngữ, ở trong đức Phật dạy cái chính ngữ, ái ngữ đó mấy con

20090128-Năm giới-Thiện pháp của con người

Cả vũ trụ, thời tiết cũng đều do nhân quả. Nếu nơi đâu làm một điều ác, thì cái từ trường ác đó nó sẽ trở thành một cái điều chẳng may cho những người ở cái vùng đó. Cho nên chúng ta hãy sống thiện, sống theo năm giới của Phật đã dạy, thì nơi đâu mà sống đúng Năm giới của Phật thì nơi đó sẽ được bình an

20120909-Đạo Phật là đạo trí tuệ

Đạo Phật là đạo trí tuệ, dùng cái trí tuệ mà giải thoát, trí tuệ không có lòng ham muốn , cái trí tuệ mà làm chủ được tâm của mình.