HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đăng kí tài khoản và đăng nhập để tìm kiếm được đầy đủ và sử dụng được nhiều chức năng hơn như lưu sách, pháp âm, lưu và chia sẻ các trích dẫn và ghi chú…

Mục ĐĂNG KÝĐĂNG NHẬP ở góc trên bên phải màn hình:

Nếu chưa có tài khoản, quý vị chọn ĐĂNG KÝ:

Điền các thông tin cần thiết để tạo tài khoản: Họ và tên, tài khoản (để hiển thị ở trang web); email cá nhân và mật khẩu (Mật khẩu hợp lệ phải từ 6 đến 20 kí tự và phải chứa chữ và số).

Để đăng nhập, bấm chọn ĐĂNG NHẬP, điền email đã đăng kí và mật khẩu để đăng nhập:

Nhập từ khóa vào ô tìm kiếm ở trang chủ. Ví dụ nhập “nhân quả”:

Bấm để chọn tìm kiếm trong SÁCH, PHÁP ÂM hoặc TẤT CẢ.

Gõ phím Enter hoặc chọn để xem kết quả.

Chọn xem kết quả trong SÁCH, CHUYỂN NGỮ PHÁP ÂM hoặc TẤT CẢ:

Chọn để sao chép và chia sẻ ra ngoài trang web, nội dung chia sẻ được tự động gắn thêm thông tin số trang hoặc số phút của tài liệu.

Ví dụ:

Chọn để lưu và tạo ghi chú cho đoạn trích dẫn (Xem hướng dẫn VI - TRÍCH DẪN VÀ GHI CHÚ).

Sau khi hiện kết quả tìm kiếm nhanh, mục Tìm kiếm chi tiết xuất hiện ở bên trái màn hình:

Hoặc chọn Tìm kiếm ở thanh trên cùng để vào mục Tìm kiếm chi tiết:

 1. Chọn mức độ chính xác

  Chọn Tìm chính xác hoặc Tìm tự do

  Ví dụ với từ khóa “nhân quả”:

  Tìm chính xác: tìm các trang chứa “nhân quả”

  Tìm tự do: tìm các trang chỉ cần chứa “nhân” hoặc “quả” dều được.

 2. Thêm nhiều từ khóa

  Chọn để thêm các từ muốn cùng xuất hiện để có kết quả chính xác hơn (thêm tối đa 5 từ).

  Ví dụ khi cần tìm với hai từ khóa “đạo đức”“nhân quả”:

  Chọn điều kiện VÀ/HOẶC:

  Điều kiện VÀ: xuất hiện kết quả có đủ các từ đã thêm (số lượng ít hơn)

  Điều kiện HOẶC: xuất hiện kết quả có một trong các từ đã thêm (số lượng nhiều hơn).

 3. Lọc kết quả

  Chọn lọc theo SÁCH, PHÁP ÂM, BỘ SÁCH hay DANH SÁCH CỦA TÔI (Xem phần III.4 - Tạo danh sách tìm kiếm):

  Bấm , hoặc , nhập từ khóa tên tài liệu để để chọn tra cứu.

  Ví dụ nhập từ khóa “ba mươi” trong mục Tìm theo sách sẽ hiện sách Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo để chọn tra cứu:

  Chọn để xem kết quả:

  Chọn xem kết quả trong SÁCH, PHÁP ÂM CHUYỂN NGỮ hoặc TẤT CẢ.

 4. Tạo danh sách tìm kiếm

  Có thể kết hợp nhiều cuốn sách hoặc pháp âm khác nhau đang quan tâm để lưu vào mục Danh sách tìm kiếm để đọc, học tập riêng.

  Ở phần LỌC THEO DANH SÁCH CỦA TÔI có thể chọn để tra cứu từ khóa trong các danh sách này.


  Để tạo Danh sách tìm kiếm, trong mục Tìm kiếm chi tiết, chọn DANH SÁCH CỦA TÔI hoặc Tạo danh sách mới:

  Hoặc chọn ở góc trên bên phải để vào trang cá nhân, sau đó bấm chọn Danh sách tìm kiếm:

  Bấm chọn , hiện ra bảng:

  Đặt tên cho danh sách, chọn Tên danh sách.

  Nhập từ khóa để chọn sách trong mục Chọn theo sách.

  Ví dụ cần tra cứu về chủ đề “đạo đức”, đặt tên danh sách là “Tìm hiểu đạo đức”, nhập từ khóa “đạo đức” sẽ thấy tên sách và pháp âm chứa từ khóa:

  Sau khi chọn xong tài liệu cần dùng, chọn để lưu danh sách.

  Ở ví dụ trên chúng ta tạo danh sách “Tìm hiểu đạo đức” gồm có sách Đạo Đức Làm Người Tập 1 - Tập 2, sách Đạo Đức Giải Thoát, pháp âm 20090129-Đạo đức gia đình và pháp âm 20090301-Triển khai nền đạo đức của Phật Giáo.

  Quay về phần tìm kiếm sẽ thấy danh sách “Tìm hiểu đạo đức” vừa tạo, có thể chọn danh sách này để tìm kiếm từ khóa.

  Để xem, sửa hoặc xóa danh sách vừa tạo, quay về phần Danh sách tìm kiếm:

  Chọn để chỉnh sửa, chọn để xóa danh sách.

 1. Tìm tài liệu

  Chọn Sách & Pháp âm ở thanh trên cùng màn hình:

  Tìm tên tài liệu trong phần TÌM SÁCH, ví dụ nhập “đạo đức”

  Trong mục THỂ LOẠI: bấm để chọn Sách, Pháp âm, Đã lưu hoặc Tất cả:

  Chọn hoặc gõ Enter để xem kết quả:

  Các kết quả sách chứa từ khóa “Đạo đức”
 2. Lưu tài liệu

  Chọn để lưu trong trang cá nhân, tài liệu sẽ được đánh dấu .

  Chọn Sách và Pháp âm đã lưu để hiện Danh sách đọc, tại đây hiển thị các sách và pháp âm đã lưu:

  Chọn hiển thị Sách, Chuyển ngữ pháp âm hoặc Tất cả.

  Xóa khỏi Danh sách đọc, chọn .

 1. Chọn mốc thời gian nghe pháp âm

  Video pháp âm trên Youtube được tích hợp ở phía trên các bài pháp âm:

  Bấm chọn ở giữa video để nghe pháp âm.

  Bấm vào mốc thời gian trong đoạn pháp âm đang đọc để chuyển tới đúng mốc thời gian trong video:

 2. Phóng to hoặc thu nhỏ chữ

  Chọn hoặc

 3. Dùng mục lục

  Phần mục lục ở bên trái, chọn để xem nội dung cần đọc.

 4. Tìm từ khóa trong sách và pháp âm

  Tìm kiếm từ khóa chỉ xuất hiện trong sách và pháp âm đang đọc, chọn , xuất hiện mục Tìm trong sách:

  Chọn để tắt mục Tìm trong sách.

  Chọn Tìm chính xác hoặc Tìm tự do.

  Ví dụ với từ khóa “nhân quả”:

  Tìm chính xác: tìm các trang chứa cả từ “nhân quả” ;

  Tìm tự do: tìm các trang chỉ cần chứa một trong “nhân” hoặc “quả”.


  Chọn để thêm các từ muốn cùng xuất hiện để có kết quả chính xác hơn (thêm tối đa 5 từ).

  Ví dụ khi cần tìm với hai từ khóa “đạo đức”“nhân quả”:

  Chọn điều kiện VÀ/HOẶC:

  Điều kiện VÀ: xuất hiện kết quả có đủ các từ đã thêm (số lượng ít hơn).

  Điều kiện HOẶC: xuất hiện kết quả có một trong các từ đã thêm (số lượng nhiều hơn).

  Chọn để xem kết quả.

 5. Lưu sách đang đọc vào trang cá nhân

  Chọn để lưu vào trang cá nhân.

  Bỏ lưu, chọn .

  Để xem lại các tài liệu đã lưu, chọn ở thanh phía trên bên phải để vào trang cá nhân, chọn .

 6. Copy và lưu trích đoạn

  Trong khi sách hoặc pháp âm, chọn đoạn văn bản cần copy hoặc lưu, xuất hiện mục Trích dẫn - Ghi chú – Copy:

  Chọn để copy và chia sẻ ra nơi khác, nội dung chia sẻ được tự động gắn thêm thông tin số trang hoặc số phút của tài liệu.

  Ví dụ:

  Chọn để lưu và tạo ghi chú cho đoạn văn bản (Xem hướng dẫn VI - TRÍCH DẪN VÀ GHI CHÚ).

 7. Đánh dấu và bỏ đánh dấu

  Trong khi đọc, chọn đoạn văn bản cần đánh dấu, hiện lên mục Trích dẫn - Ghi chú – Copy, chọn màu để đánh dấu:

  Đoạn văn bản đã đánh dấu được lưu vào mục Trích dẫn chưa phân loại trong mục Trích dẫn & Ghi chú (Xem hướng dẫn VI - TRÍCH DẪN VÀ GHI CHÚ).


  Để bỏ đánh dấu, bấm chọn đoạn văn bản đã đánh dấu, hiện lên mục LƯU LẠI TRÍCH DẪN:

  Chọn , hộp thoại hiện ra:

  Bấm chọn .

 1. Tạo ghi chú và trích dẫn

  Trong khi đọc sách và pháp âm, chọn đoạn văn bản cần lưu, hiện ra mục Trích dẫn - Ghi chú – Copy:

  Chọn để lưu và tạo ghi chú.


  Hoặc khi tìm kiếm từ khóa, các kết quả hiện lên:

  Chọn để lưu và tạo ghi chú.

  Hiện ra mục LƯU LẠI TRÍCH DẪN:

  Chọn màu để đánh dấu.

  Chọn Danh sách hiện có để phân loại đoạn trích vào một danh sách đã tạo, ví dụ chọn danh sách “Ăn uống”:

  Hoặc bấm chọn và đặt tên để đưa đoạn trích vào một danh sách mới.

  Nếu không chọn hoặc tạo danh sách, đoạn trích sẽ được lưu vào mục Trích dẫn chưa phân loại.

  Nhập ghi chú trong phần nhập văn bản:

  Để lưu, chọn ; Xóa trích dẫn, chọn ; Hủy thay đổi, chọn .

 2. Xem ghi chú và trích dẫn đã lưu

  Chọn ở góc trên bên phải, sau đó chọn Trích dẫn & Ghi chú để vào mục Trích dẫn đã lưu:

  Chọn sắp xếp theo chữ cái hoặc thời gian tạo; chọn số lượng hiển thị trong một trang ở góc bên phải:

  Các đoạn trích đã lưu nhưng chưa nằm trong danh sách nào,hoặc các đoạn văn bản được đánh dấu sẽ lưu trong mục chọn .

 3. Chỉnh sửa và sắp xếp danh sách

  Chọn danh sách cần chỉnh sửa hoặc sắp xếp.

  Ví dụ danh sách “Oai nghi tế hạnh”:

  Chọn để chỉnh sửa:

  Chỉnh sửa tên danh sách trong mục Tên.

  Chọn trạng thái Riêng tư hoặc Công khai (Danh sách Công khai sẽ được đưa lên phần Trích dẫn của trang web).

  Nhập mô tả cho danh sách trong mục Mô tả.

  Lưu các thay đổi, chọn ; Xóa danh sách, chọn ; Hủy thay đổi, chọn .

  Chọn để sắp xếp các trích dẫn theo vị trí ưu tiên từ cao đến thấp:

  Dùng chuột giữ, kéo và thả các trích dẫn để thay đổi thứ tự trong danh sách.

  Để lưu các thay đổi, chọn ; Hủy thay đổi, chọn .

 4. Chỉnh sửa trích dẫn

  Chọn để chỉnh sửa. Cách chỉnh sửa tương tự như trong hướng dẫn VI.1 - Tạo ghi chú và trích dẫn.

 5. Đưa danh sách cá nhân lên mục Trích dẫn của website

  Để đưa danh sách của mình cho mọi người cùng đọc ở mục Trích dẫn của trang web, cần chuyển danh sách sang trạng thái Công khai (xem hướng dẫn VI.3 - Chỉnh sửa và sắp xếp danh sách):

  Danh sách chuyển sang Công khai có thể được tìm kiếm, xem và chia sẻ ở mục Trích dẫn của trang web, như trong phần hướng dẫn dưới đây:

 6. Xem các trích dẫn của người sử dụng

  Chọn Trích dẫn ở thanh trên cùng để vào mục Trích dẫn và ghi chú:

  Kéo xuống dưới để xem các trích dẫn được người sử dụng chia sẻ.

  Để tìm kiếm danh sách trích dẫn, nhập từ khóa tên danh sách vào ô TÌM KIẾM:

  Chọn người trích dẫn trong mục NGƯỜI TRÍCH DẪN:

  Chọn để xem các danh sách tìm được.

 7. Chia sẻ và copy đường link danh sách trích dẫn

  Chọn một danh sách trích dẫn trong mục Trích dẫn & Ghi chú

  Ví dụ chọn danh sách “Cách thông minh đúng pháp”, phía bên phải xuất hiện các nút chia sẻ và copy:

  Chọn để chia sẻ lên Facebook, để chia sẻ lên Zalo và để copy đường link truy cập danh sách trên.