HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đăng kí tài khoản và đăng nhập để tìm kiếm được đầy đủ và sử dụng được nhiều chức năng hơn như lưu sách, pháp âm, lưu và chia sẻ các trích dẫn và ghi chú…

Mục ĐĂNG KÝĐĂNG NHẬP ở góc trên bên phải màn hình:

huong dan thu vien chon nhu

Nếu chưa có tài khoản, quý vị chọn ĐĂNG KÝ:

huong dan thu vien chon nhu

Điền các thông tin cần thiết để tạo tài khoản: Họ và tên, tài khoản (để hiển thị ở trang web); email cá nhân và mật khẩu (Mật khẩu hợp lệ phải từ 6 đến 20 kí tự và phải chứa chữ và số).

Để đăng nhập, bấm chọn ĐĂNG NHẬP, điền email đã đăng kí và mật khẩu để đăng nhập:

huong dan thu vien chon nhu

Nhập từ khóa vào ô tìm kiếm ở trang chủ. Ví dụ nhập “nhân quả”:

huong dan thu vien chon nhu

Bấm huong dan thu vien chon nhu để chọn tìm kiếm trong SÁCH, PHÁP ÂM hoặc TẤT CẢ.

huong dan thu vien chon nhu

Gõ phím Enter hoặc chọn huong dan thu vien chon nhu để xem kết quả.

Chọn xem kết quả trong SÁCH, CHUYỂN NGỮ PHÁP ÂM hoặc TẤT CẢ:

huong dan thu vien chon nhu
huong dan thu vien chon nhu

Chọn huong dan thu vien chon nhu để sao chép và chia sẻ ra ngoài trang web, nội dung chia sẻ được tự động gắn thêm thông tin số trang hoặc số phút của tài liệu.

Ví dụ:

huong dan thu vien chon nhu

Chọn huong dan thu vien chon nhu để lưu và tạo ghi chú cho đoạn trích dẫn (Xem hướng dẫn VI - TRÍCH DẪN VÀ GHI CHÚ).

Sau khi hiện kết quả tìm kiếm nhanh, mục Tìm kiếm chi tiết xuất hiện ở bên trái màn hình:

huong dan thu vien chon nhu

Hoặc chọn Tìm kiếm ở thanh trên cùng để vào mục Tìm kiếm chi tiết:

huong dan thu vien chon nhu
 1. Chọn mức độ chính xác

  Chọn Tìm chính xác hoặc Tìm tự do

  huong dan thu vien chon nhu

  Ví dụ với từ khóa “nhân quả”:

  Tìm chính xác: tìm các trang chứa “nhân quả”

  Tìm tự do: tìm các trang chỉ cần chứa “nhân” hoặc “quả” dều được.

 2. Thêm nhiều từ khóa

  Chọn huong dan thu vien chon nhu để thêm các từ muốn cùng xuất hiện để có kết quả chính xác hơn (thêm tối đa 5 từ).

  Ví dụ khi cần tìm với hai từ khóa “đạo đức”“nhân quả”:

  huong dan thu vien chon nhu

  Chọn điều kiện VÀ/HOẶC:

  huong dan thu vien chon nhu

  Điều kiện VÀ: xuất hiện kết quả có đủ các từ đã thêm (số lượng ít hơn)

  Điều kiện HOẶC: xuất hiện kết quả có một trong các từ đã thêm (số lượng nhiều hơn).

 3. Lọc kết quả

  Chọn lọc theo SÁCH, PHÁP ÂM, BỘ SÁCH hay DANH SÁCH CỦA TÔI (Xem phần III.4 - Tạo danh sách tìm kiếm):

  huong dan thu vien chon nhu

  Bấm huong dan thu vien chon nhu, hoặc huong dan thu vien chon nhu, nhập từ khóa tên tài liệu để để chọn tra cứu.

  Ví dụ nhập từ khóa “ba mươi” trong mục Tìm theo sách sẽ hiện sách Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo để chọn tra cứu:

  huong dan thu vien chon nhu

  Chọn huong dan thu vien chon nhu để xem kết quả:

  huong dan thu vien chon nhu

  Chọn xem kết quả trong SÁCH, PHÁP ÂM CHUYỂN NGỮ hoặc TẤT CẢ.

 4. Tạo danh sách tìm kiếm

  Có thể kết hợp nhiều cuốn sách hoặc pháp âm khác nhau đang quan tâm để lưu vào mục Danh sách tìm kiếm để đọc, học tập riêng.

  Ở phần LỌC THEO DANH SÁCH CỦA TÔI có thể chọn để tra cứu từ khóa trong các danh sách này.


  Để tạo Danh sách tìm kiếm, trong mục Tìm kiếm chi tiết, chọn DANH SÁCH CỦA TÔI hoặc Tạo danh sách mới:

  huong dan thu vien chon nhu

  Hoặc chọn ở góc trên bên phải để vào trang cá nhân, sau đó bấm chọn Danh sách tìm kiếm:

  huong dan thu vien chon nhu

  Bấm chọn huong dan thu vien chon nhu, hiện ra bảng:

  huong dan thu vien chon nhu

  Đặt tên cho danh sách, chọn Tên danh sách.

  Nhập từ khóa để chọn sách trong mục Chọn theo sách.

  Ví dụ cần tra cứu về chủ đề “đạo đức”, đặt tên danh sách là “Tìm hiểu đạo đức”, nhập từ khóa “đạo đức” sẽ thấy tên sách và pháp âm chứa từ khóa:

  huong dan thu vien chon nhu

  Sau khi chọn xong tài liệu cần dùng, chọn huong dan thu vien chon nhu để lưu danh sách.

  huong dan thu vien chon nhu

  Ở ví dụ trên chúng ta tạo danh sách “Tìm hiểu đạo đức” gồm có sách Đạo Đức Làm Người Tập 1 - Tập 2, sách Đạo Đức Giải Thoát, pháp âm 20090129-Đạo đức gia đình và pháp âm 20090301-Triển khai nền đạo đức của Phật Giáo.

  huong dan thu vien chon nhu

  Quay về phần tìm kiếm sẽ thấy danh sách “Tìm hiểu đạo đức” vừa tạo, có thể chọn danh sách này để tìm kiếm từ khóa.

  Để xem, sửa hoặc xóa danh sách vừa tạo, quay về phần Danh sách tìm kiếm:

  huong dan thu vien chon nhu

  Chọn huong dan thu vien chon nhu để chỉnh sửa, chọn huong dan thu vien chon nhu để xóa danh sách.

 1. Tìm tài liệu

  Chọn Sách & Pháp âm ở thanh trên cùng màn hình:

  huong dan thu vien chon nhu

  Tìm tên tài liệu trong phần TÌM SÁCH, ví dụ nhập “đạo đức”

  huong dan thu vien chon nhu

  Trong mục THỂ LOẠI: bấm để chọn Sách, Pháp âm, Đã lưu hoặc Tất cả:

  huong dan thu vien chon nhu

  Chọn huong dan thu vien chon nhu hoặc gõ Enter để xem kết quả:

  huong dan thu vien chon nhu
  Các kết quả sách chứa từ khóa “Đạo đức”
 2. Lưu tài liệu

  Chọn huong dan thu vien chon nhu để lưu trong trang cá nhân, tài liệu sẽ được đánh dấu huong dan thu vien chon nhu.

  huong dan thu vien chon nhu

  Chọn Sách và Pháp âm đã lưu để hiện Danh sách đọc, tại đây hiển thị các sách và pháp âm đã lưu:

  huong dan thu vien chon nhu

  Chọn hiển thị Sách, Chuyển ngữ pháp âm hoặc Tất cả.

  Xóa khỏi Danh sách đọc, chọn huong dan thu vien chon nhu.

 1. Chọn mốc thời gian nghe pháp âm

  Video pháp âm trên Youtube được tích hợp ở phía trên các bài pháp âm:

  huong dan thu vien chon nhu

  Bấm chọn huong dan thu vien chon nhu ở giữa video để nghe pháp âm.

  Bấm vào mốc thời gian trong đoạn pháp âm đang đọc để chuyển tới đúng mốc thời gian trong video:

  huong dan thu vien chon nhu
 2. Phóng to hoặc thu nhỏ chữ

  Chọn huong dan thu vien chon nhu hoặc huong dan thu vien chon nhu

 3. Dùng mục lục

  huong dan thu vien chon nhu

  Phần mục lục ở bên trái, chọn để xem nội dung cần đọc.

 4. Tìm từ khóa trong sách và pháp âm

  Tìm kiếm từ khóa chỉ xuất hiện trong sách và pháp âm đang đọc, chọn huong dan thu vien chon nhu, xuất hiện mục Tìm trong sách:

  huong dan thu vien chon nhu

  Chọn huong dan thu vien chon nhu để tắt mục Tìm trong sách.

  Chọn Tìm chính xác hoặc Tìm tự do.

  huong dan thu vien chon nhu

  Ví dụ với từ khóa “nhân quả”:

  Tìm chính xác: tìm các trang chứa cả từ “nhân quả” ;

  Tìm tự do: tìm các trang chỉ cần chứa một trong “nhân” hoặc “quả”.


  Chọn huong dan thu vien chon nhu để thêm các từ muốn cùng xuất hiện để có kết quả chính xác hơn (thêm tối đa 5 từ).

  Ví dụ khi cần tìm với hai từ khóa “đạo đức”“nhân quả”:

  huong dan thu vien chon nhu

  Chọn điều kiện VÀ/HOẶC:

  huong dan thu vien chon nhu

  Điều kiện VÀ: xuất hiện kết quả có đủ các từ đã thêm (số lượng ít hơn).

  Điều kiện HOẶC: xuất hiện kết quả có một trong các từ đã thêm (số lượng nhiều hơn).

  Chọn huong dan thu vien chon nhu để xem kết quả.

 5. Lưu sách đang đọc vào trang cá nhân

  Chọn huong dan thu vien chon nhu để lưu vào trang cá nhân.

  Bỏ lưu, chọn huong dan thu vien chon nhu.

  Để xem lại các tài liệu đã lưu, chọn huong dan thu vien chon nhu ở thanh phía trên bên phải để vào trang cá nhân, chọn .

 6. Copy và lưu trích đoạn

  Trong khi sách hoặc pháp âm, chọn đoạn văn bản cần copy hoặc lưu, xuất hiện mục Trích dẫn - Ghi chú – Copy:

  huong dan thu vien chon nhu

  Chọn huong dan thu vien chon nhu để copy và chia sẻ ra nơi khác, nội dung chia sẻ được tự động gắn thêm thông tin số trang hoặc số phút của tài liệu.

  Ví dụ:

  huong dan thu vien chon nhu

  Chọn huong dan thu vien chon nhu để lưu và tạo ghi chú cho đoạn văn bản (Xem hướng dẫn VI - TRÍCH DẪN VÀ GHI CHÚ).

 7. Đánh dấu và bỏ đánh dấu

  Trong khi đọc, chọn đoạn văn bản cần đánh dấu, hiện lên mục Trích dẫn - Ghi chú – Copy, chọn màu để đánh dấu:

  huong dan thu vien chon nhu

  Đoạn văn bản đã đánh dấu được lưu vào mục Trích dẫn chưa phân loại trong mục Trích dẫn & Ghi chú (Xem hướng dẫn VI - TRÍCH DẪN VÀ GHI CHÚ).


  Để bỏ đánh dấu, bấm chọn đoạn văn bản đã đánh dấu, hiện lên mục LƯU LẠI TRÍCH DẪN:

  huong dan thu vien chon nhu

  Chọn huong dan thu vien chon nhu, hộp thoại hiện ra:

  huong dan thu vien chon nhu

  Bấm chọn huong dan thu vien chon nhu.

 1. Tạo ghi chú và trích dẫn

  Trong khi đọc sách và pháp âm, chọn đoạn văn bản cần lưu, hiện ra mục Trích dẫn - Ghi chú – Copy:

  huong dan thu vien chon nhu

  Chọn huong dan thu vien chon nhu để lưu và tạo ghi chú.


  Hoặc khi tìm kiếm từ khóa, các kết quả hiện lên:

  huong dan thu vien chon nhu

  Chọn huong dan thu vien chon nhu để lưu và tạo ghi chú.

  Hiện ra mục LƯU LẠI TRÍCH DẪN:

  huong dan thu vien chon nhu

  Chọn màu để đánh dấu.

  Chọn Danh sách hiện có để phân loại đoạn trích vào một danh sách đã tạo, ví dụ chọn danh sách “Ăn uống”:

  huong dan thu vien chon nhu

  Hoặc bấm chọn huong dan thu vien chon nhu và đặt tên để đưa đoạn trích vào một danh sách mới.

  Nếu không chọn hoặc tạo danh sách, đoạn trích sẽ được lưu vào mục Trích dẫn chưa phân loại.

  Nhập ghi chú trong phần nhập văn bản:

  huong dan thu vien chon nhu

  Để lưu, chọn huong dan thu vien chon nhu; Xóa trích dẫn, chọn huong dan thu vien chon nhu; Hủy thay đổi, chọn huong dan thu vien chon nhu.

 2. Xem ghi chú và trích dẫn đã lưu

  Chọn huong dan thu vien chon nhu ở góc trên bên phải, sau đó chọn Trích dẫn & Ghi chú để vào mục Trích dẫn đã lưu:

  huong dan thu vien chon nhu

  Chọn sắp xếp theo chữ cái hoặc thời gian tạo; chọn số lượng hiển thị trong một trang ở góc bên phải:

  huong dan thu vien chon nhu

  Các đoạn trích đã lưu nhưng chưa nằm trong danh sách nào,hoặc các đoạn văn bản được đánh dấu sẽ lưu trong mục chọn huong dan thu vien chon nhu.

 3. Chỉnh sửa và sắp xếp danh sách

  Chọn danh sách cần chỉnh sửa hoặc sắp xếp.

  Ví dụ danh sách “Oai nghi tế hạnh”:

  huong dan thu vien chon nhu

  Chọn huong dan thu vien chon nhu để chỉnh sửa:

  huong dan thu vien chon nhu

  Chỉnh sửa tên danh sách trong mục Tên.

  huong dan thu vien chon nhu

  Chọn trạng thái Riêng tư hoặc Công khai (Danh sách Công khai sẽ được đưa lên phần Trích dẫn của trang web).

  Nhập mô tả cho danh sách trong mục Mô tả.

  Lưu các thay đổi, chọn huong dan thu vien chon nhu; Xóa danh sách, chọn huong dan thu vien chon nhu; Hủy thay đổi, chọn huong dan thu vien chon nhu.

  huong dan thu vien chon nhu

  Chọn để sắp xếp các trích dẫn theo vị trí ưu tiên từ cao đến thấp:

  huong dan thu vien chon nhu

  Dùng chuột giữ, kéo và thả các trích dẫn để thay đổi thứ tự trong danh sách.

  Để lưu các thay đổi, chọn huong dan thu vien chon nhu; Hủy thay đổi, chọn huong dan thu vien chon nhu.

 4. Chỉnh sửa trích dẫn

  huong dan thu vien chon nhu

  Chọn huong dan thu vien chon nhu để chỉnh sửa. Cách chỉnh sửa tương tự như trong hướng dẫn VI.1 - Tạo ghi chú và trích dẫn.

 5. Đưa danh sách cá nhân lên mục Trích dẫn của website

  Để đưa danh sách của mình cho mọi người cùng đọc ở mục Trích dẫn của trang web, cần chuyển danh sách sang trạng thái Công khai (xem hướng dẫn VI.3 - Chỉnh sửa và sắp xếp danh sách):

  huong dan thu vien chon nhu

  Danh sách chuyển sang Công khai có thể được tìm kiếm, xem và chia sẻ ở mục Trích dẫn của trang web, như trong phần hướng dẫn dưới đây:

 6. Xem các trích dẫn của người sử dụng

  huong dan thu vien chon nhu

  Chọn Trích dẫn ở thanh trên cùng để vào mục Trích dẫn và ghi chú:

  huong dan thu vien chon nhu

  Kéo xuống dưới để xem các trích dẫn được người sử dụng chia sẻ.

  Để tìm kiếm danh sách trích dẫn, nhập từ khóa tên danh sách vào ô TÌM KIẾM:

  huong dan thu vien chon nhu

  Chọn người trích dẫn trong mục NGƯỜI TRÍCH DẪN:

  huong dan thu vien chon nhu

  Chọn huong dan thu vien chon nhu để xem các danh sách tìm được.

 7. Chia sẻ và copy đường link danh sách trích dẫn

  Chọn một danh sách trích dẫn trong mục Trích dẫn & Ghi chú

  huong dan thu vien chon nhu

  Ví dụ chọn danh sách “Cách thông minh đúng pháp”, phía bên phải xuất hiện các nút chia sẻ và copy:

  huong dan thu vien chon nhu

  Chọn huong dan thu vien chon nhu để chia sẻ lên Facebook, huong dan thu vien chon nhu để chia sẻ lên Zalo và huong dan thu vien chon nhu để copy đường link truy cập danh sách trên.