Danh mục

Giáo Án Đường Lối Tu Tập Của Đạo Phật (Băng 1- 30)

Trong các băng này Ban Biên Tập đã phân đoạn các ý chính, cũng như gắn mốc thời gian âm thanh để chúng ta có thể nghe được dễ dàng.

article image

Kính thưa quý Phật tử và Tu sinh


Website chúng ta đã cập nhật lên thêm 14 băng. Từ băng 17 đến băng 30 của bộ giáo án Đường Lối Tu Tập Của Đạo Phật 1997.


Trong các băng này Ban Biên Tập đã phân đoạn các ý chính, cũng như gắn mốc thời gian âm thanh để chúng ta có thể nghe được dễ dàng.


Các băng bao gồm đã đăng tải từ băng1 đến băng 30:Link tổng hợp các băng của bộ giáo án Đường Lối Tu Tập Đạo Phật 1997


Ban Biên Tập sẽ cố gắng hoàn thiện các băng còn lại và đăng tải lên.


Mời quý phật tử và tu sinh cùng theo dõi, tra cứu, học tập và áp dụng


Ban Biên Tập