00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

1994 - PHẬT MÔN BẢO HUẤN (TRỞ VỀ ĐẠO PHẬT) - PHẦN 2

1994 - PHẬT MÔN BẢO HUẤN (TRỞ VỀ ĐẠO PHẬT) - PHẦN 2

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Người nghe: Phật tử

Thời lượng: [01:28:46]

1- THẦY CHÚNG TÔI

(0:00) Mời quý Phật tử ngồi xuống hết, trước khi chúng ta tiếp tục câu chuyện xin quý vị Phật tử cùng chúng tôi niệm hồng danh đức Phật ba lần.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Niệm Phật xong xin quý vị Phật tử chắp tay lên hướng mặt về tượng Phật chào nhau buổi chiều.

Bây giờ là 1h, chúng ta phải tranh thủ thời gian để quý vị còn trở về nhà cho sớm.

Kính thưa quý vị Phật tử! Như chúng tôi đã hứa hồi sáng, nếu còn thì giờ chúng tôi sẽ giải nghi cho quý vị về con đường Thiền Đông Độ. Chúng tôi biết rằng khi nói đến Thiền Đông Độ là chạm đến Thầy chúng tôi. Nhưng chúng tôi tin rằng Thầy chúng tôi không phải là người tầm thường. Thầy chúng tôi luôn sáng suốt và thường để tâm theo dõi chúng tôi, sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi trên bước đường tu tập cũng như khai thác những kinh nghiệm gì mà chúng tôi đã gặt hái được kết quả lợi ích thiết thực và cụ thể giải thoát của đạo Phật, để lấy đó phục hồi chấn hưng làm sáng tỏ Thiền Tông Việt Nam.

(02:48) Kính thưa quý vị Phật tử! Cách đây 14 năm khi chúng tôi tu hành có được kết quả về trình lại với Thầy và có ý xin Thầy cho phép chúng tôi nhập diệt bỏ báo thân này. Thầy chúng tôi không bằng lòng và khuyên bảo chúng tôi ở lại giúp Thầy chấn hưng Thiền Tông Việt Nam. Chúng tôi nhận lời và ở lại giúp Thầy. Cho nên suốt 14 năm nay dù gặp bao nhiêu cay đắng phũ phàng và chịu nhiều gian khổ, chúng tôi cũng chẳng sờn lòng. Dù cho vật đổi sao dời, sông kia có thể cạn, núi kia có thể mòn, nhưng lòng dạ chúng tôi không hề thay đổi. Nguyện đem đời tu hành của mình làm viên đá để Thầy chúng tôi xây dựng lại ngôi nhà Thiền Tông Việt Nam như ước vọng của Thầy.

Chúng tôi biết rằng Thầy chúng tôi không bao giờ cố chấp, chịu khô cằn trong giáo điều Thiền Đông Độ và cũng không bao giờ chịu chết cứng trong giáo điều Thiền Trúc Lâm. Vì Thầy đã từng nói với chúng tôi: “Thầy trò hiểu nhau là hơn hết”. Mặc dù Thầy chúng tôi nói với quý vị chúng tôi tu là Thiền ngoại đạo, bị ngũ ấm ma, và còn nói với quý vị chúng tôi chẳng hiểu Phật Pháp hoặc nói chúng tôi tu theo Tiểu Thừa tiêu nha, bại chủng; hoặc nói chúng tôi khai trừ Thầy. Những lời nói này quý vị không thể hiểu được Thầy chúng tôi đâu. Quý vị nên nhớ, nhờ có Thầy chúng tôi mà quý vị mới biết được chúng tôi ngày nay. Một lát nữa chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị nghe.

(05:37) Thầy chúng tôi đã tận tụy hy sinh cả đời mình vì Phật pháp. Tìm thấy cái gì hay trong kinh sách vội đem ra kêu chúng tôi về cho tu tập. Cho nên cuộc đời của Thầy chúng tôi nguyện đem hết sức mình lo cho Tăng, Ni và Phật tử quá nhiều. Luôn luôn lúc nào Thầy của chúng tôi cũng chịu cực khổ lo giảng kinh dạy đạo và còn dịch viết kinh sách Thiền để cho quý vị không lầm đường tu hành. Bởi vậy chúng tôi tin Thầy của chúng tôi hơn ai hết. Thầy chúng tôi nói điều gì về chúng tôi là nhắc nhở chúng tôi tránh những điều sai lầm. Như nói chúng tôi tu lạc vào thiền ngoại đạo là nhắc nhở chúng tôi kiểm tra lại đường lối tu hành của mình. Nói chúng tôi không hiểu kinh điển là bảo chúng tôi ôn cố lại kinh điển. Nói chúng tôi bị ngũ ấm ma là nói chúng tôi ý tứ từng lời nói và việc làm. Nói chúng tôi tiêu nha bại chủng là nói chúng tôi tận lực tu hành để trợ giúp Thầy chấn hưng Phật pháp làm Bồ Tát hạnh. Nói chúng tôi khai trừ Thầy là bảo chúng tôi gắn bó cùng Thầy để Thầy trò cùng nhau làm lợi ích chúng sanh.

(07:20) Kính thưa quý vị Phật tử! Những lời dạy bảo này là vì nguyên nhân Phật pháp hôm nay đã bị pha trộn đủ loại pháp môn tu hành. Người tu hành thường rơi vào ngũ ấm ma mà không hề hay biết, nên Thầy chúng tôi ngăn ngừa cảnh giác, nói thẳng về sự tu hành của chúng tôi để chúng tôi coi chừng lầm lạc.

Kính thưa quý vị! Những lời nói này là những lời khuyên vàng ngọc của Thầy đối với chúng tôi. Những lời nói này làm cho chúng tôi luôn luôn vẫn thấy thầy ở một bên mình, dìu dắt chúng tôi từng bước đi không để chúng tôi bị ngã té trên đường tu tập. Lòng thương yêu của Thầy chúng tôi không thể lấy trời biển núi non mà sánh được.

Kính thưa quý vị Phật tử! Tâm nguyện lớn lao hy sinh cả cuộc đời mình cho Phật pháp nên Thầy chúng tôi thường dạy bảo: “Một người tu chứng là Phật pháp thường còn”. Vì thế ngày nay đã biết bao nhiêu người thấm nhuần công đức của Thầy chúng tôi. Vì có hiểu Thầy như vậy nên chúng tôi không ngần ngại nói lên những điều mà chúng tôi đã thấy biết được để giúp Thầy chấn hưng Phật pháp và để giúp quý vị tu hành không hoài công phí cuộc đời.

2- SO SÁNH CÁC LOẠI THIỀN

(9:50) Kính thưa quý vị Phật tử! Con đường tu theo đạo Phật hiện giờ có muôn vạn nẻo, nếu chọn sai pháp môn tu hành thì uổng phí một đời không có kết quả. Theo sử 33 vị Tổ Sư Thiền Ấn Độ và Trung Hoa thì con đường thiền này do từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy. Qua câu chuyện niêm phong trên núi Linh Thứu, Ngài Ca Diếp mỉm cười thì chắc quý vị ai cũng biết rõ. Chúng tôi chẳng cần thuật lại làm gì cho mất thì giờ. Ca Diếp tổ thứ nhất bên Ấn Độ truyền xuống đến tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa và làm Tổ thứ nhất tại đất nước này. Người Trung Hoa đắc thiền này đầu tiên là Thần Quang, sau này gọi là Nhị Tổ Huệ Khả. Bồ Đề Đạt Ma truyền đạo thiền này cho Huệ Khả qua câu chuyện an tâm. Chúng tôi xin nhắc lại câu chuyện để quý vị thưởng thức.

Thần Quang đến tìm Bồ Đề Đạt Ma để mong cầu Pháp tu hành. Lúc bấy giờ Bồ Đề Đạt Ma đang ngồi nhìn vách đá, nên Thần Quang đứng đợi chẳng dám động. Mãi đến hôm sau tuyết phủ lấp gối Bồ Đề Đạt Ma mới quay ra hỏi:

 •  

  Ngươi đến cầu gì mà phải khổ sở vất vả quá vậy?

 •  

  Thần Quang đáp: Con đến cầu pháp.

 •  

  Bồ Đề Đạt Ma: Ta có pháp gì để ngươi cầu?

 •  

  Thần Quang đáp: Bạch Hòa Thượng tâm con bất an.

 •  

  Bồ Đề Đạt Ma: Ngươi lấy tâm ta an cho.

 •  

  Thần Quang đứng lặng, nhìn quanh quất chẳng tìm thấy tâm đâu, liền bạch: Bạch Hòa Thượng, tâm ở đâu, làm sao con lấy được.

 •  

  Bồ Đề Đạt Ma: Ta đã an tâm ngươi rồi đó!

Thần Quang bèn quỳ xuống đảnh lễ Tổ nhận pháp an tâm”.

(12:30) Ngay câu nói mà liền hiểu gọi là đốn ngộ. Như vậy Thần Quang đã ngộ pháp an tâm tức là ngộ Phật tánh còn gọi là kiến tánh. Qua câu chuyện này quý vị có hiểu pháp an tâm không? Để chúng tôi so sánh chỗ pháp an tâm và kinh Nguyên Thủy thì quý vị thấy rõ ràng. Theo kinh Tứ Niệm Xứ Phật đã dạy: “vô thường, khổ, không, vô ngã”. Chỗ pháp an tâm của Bồ Đề Đạt Ma tương ưng chỗ Phật dạy tâm vốn không. Khi Thần Quang nhìn lại để tìm kiếm tâm thì tâm không thấy đâu, nhưng khi khởi niệm thì liền có tâm, không niệm thì không tâm. Vậy khi không niệm tâm quý vị có an không? Vì không niệm thì còn chỗ nào gọi là phiền não bồ đề; thì còn chỗ nào gọi là tham, sân, si, ái; thì còn chỗ nào gọi là đau khổ sanh tử. Cho nên Bồ Đề Đạt Ma gọi là an tâm. Vậy pháp môn an tâm của Bồ Đề Đạt Ma có giống pháp môn chẳng nghĩ thiện nghĩ ác, Bản Lai Diện Mục hiện tiền của Lục tổ Huệ Năng không? Kính thưa quý vị Phật tử, khi tâm chẳng nghĩ thiện nghĩ ác, thì tâm ở trong trạng thái không niệm. Tâm ở trong trạng thái không niệm là tâm không. Tâm không là tâm không phiền não. Không phiền não là tâm an ổn. Tâm an ổn là an tâm. Như vậy bây giờ quý vị đã hiểu rõ hai pháp giống nhau không khác nhau phải không?

(14:51) Chúng tôi xin kể lại câu chuyện Bản Lai Diện Mục để quý vị thưởng thức.

“Khi Huệ Minh đuổi theo Huệ Năng để dành y bát lại. Lục tổ Huệ Năng biết chạy không thoát khỏi, nên bỏ y bát bên vệ đường đứng đợi. Khi Huệ Minh đuổi kịp, Huệ Năng bình tĩnh bảo: Người đến đây cầu pháp hay cầu y bát? Nếu cầu y bát, thì y bát ở đây ngươi cứ lấy đi đi!

Huệ Minh cúi đầu đảnh lễ tác bạch: Con đến cầu pháp chẳng cầu y.

Lục tổ Huệ Năng đáp: Chẳng nghĩ thiện nghĩ ác cái gì là Bản Lai Diện Mục của Thượng tọa Huệ Minh?

Huệ Minh đảnh lễ Tổ nhận pháp Bản Lai Diện Mục rồi trở về.”

Kính thưa quý vị Phật tử! Bây giờ chúng ta đem hai pháp này so sánh với kinh Đại Thừa, vì lúc nãy chúng ta đã đem so sánh với kinh Nguyên Thủy rồi. Kinh Kim Cang Bát Nhã có câu "Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” do câu kinh này mà Lục tổ Huệ Năng đã kiến tánh. Nghĩa của câu kinh này dạy đừng nên trụ chỗ nào thì tâm kia hiện tiền.

Xin thưa với quý vị Phật tử! Tâm của chúng ta thường trụ ở ba chỗ: niệm thiện, niệm ác và không niệm. Kinh này dạy chúng ta ở chỗ không trụ, không trụ tức là không niệm, không niệm tức là tâm vốn không, tâm vốn không tức là an tâm, an tâm tức là chẳng nghĩ thiện nghĩ ác, chẳng nghĩ thiện nghĩ ác tức là Bản Lai Diện Mục, Bản Lai Diện Mục tức là Phật tánh. Chỗ vô trụ này còn nhiều tên khác nhau mà chúng ta từng gặp trong các kinh sách Đại Thừa và kinh sách Thiền Đông Độ. Bấy giờ quý vị đã hiểu kinh và lời của Tổ đều khế hợp nhau, nên người đời sau gọi là Thiền Giáo đồng hành.

(17:26)Thiền Đông Độ chia làm ba giai đoạn:

 1.  

  Giai đoạn thứ nhất gọi là giai đoạn đầu thiền.

 2.  

  Giai đoạn thứ hai gọi là giai đoạn giữa thiền.

 3.  

  Giai đoạn thứ ba gọi là giai đoạn cuối thiền.

  1. Từ pháp môn An Tâm đến pháp môn Bản Lai Diện Mục là giai đoạn đầu của Thiền Đông Độ.

  2. Từ số đệ tử của Lục tổ Huệ Năng đến Lâm Tế là giai đoạn giữa thiền.

  3. Từ số đệ tử của Lâm Tế đến Hư Vân Hòa Thượng và La Hỏa Thiền sư là giai đoạn cuối thiền.

Giai đoạn đầu, Thiền sư khai ngộ cho đệ tử dễ hiểu, dễ ngộ, cho nên lúc bấy giờ người theo tu rất đông nhất là thời kỳ Lục tổ Huệ Năng người nghe qua liền ngộ, không cần phải moi đầu nặn óc tìm kiếm. Chúng ta phải nói thiền Đông Độ cực thịnh nhất ở thời điểm này như hoa thiền đến thời kỳ rộ nở. Khi nhận ra pháp này Thiền Đông Độ gọi là đốn ngộ, ngộ xong rồi phải bảo nhậm còn gọi là tiệm tu, giữ tâm hay chúng sanh độ Phật. Vì vậy mà có từ ngữ “đốn ngộ rồi tiệm tu”. Tiệm tu có nghĩa là tu lần lần. Mục đích của thiền này là nhắm vào Phật tánh. Vì có ngộ được Phật tánh mới thành Phật nên gọi là kiến tánh thành Phật. Ngộ Phật tánh tức là nhận ra pháp môn tu hành. Nhận ra pháp môn tu hành tức là nhận ra chỗ chẳng nghĩ thiện nghĩ ác. Chỗ chẳng nghĩ thiện nghĩ ác là chỗ không có pháp môn, nên thiền này còn gọi là chẳng có pháp môn nào, chỗ không có pháp môn nào biết lấy cái gì tu hành?

(20:08) Do đó:

 •  

  Kinh Kim Cang dạy cách tu “Bồ Tát độ chúng sanh mà không thấy mình độ, độ hết chúng sanh thì thành Phật”.

 •  

  Bát Nhã Tâm kinh dạy: “Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không”.

 •  

  Kinh Lăng Nghiêm dạy : “Phản văn, văn tự tánh”.

 •  

  Kinh Viên Giác dạy: “Tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác”. Các tổ sư thiền dạy: “chăn trâu”, “gọi ông chủ”, “biết vọng liền buông”, “tham thoại đầu”, “tham công án”, “khởi nghi tình”, v.v…​

Thầy chúng tôi giải thích cách tu của kinh Kim Cang dừng hết vọng tưởng là thành Phật. Thiền sư Huệ Hải cũng dạy như vậy. Thiền sư Dược Sơn dạy: Ngàn Thánh cũng chẳng làm nghĩa là cái biết không cho mất, nhờ cái biết trong cái không niệm thiện niệm ác lâu ngày thuần thục nên gọi là da mỏng da dày đều rớt sạch. Giữ tâm chẳng niệm thiện niệm ác còn gọi là chăn trâu. Vọng tưởng hết gọi là hết chăn trâu. Hết chăn trâu là thành tựu cũng như kinh Kim Cang dạy độ hết chúng sanh là thành Phật.

Kính thưa quý vị! Việc làm này không phải dễ cho nên tổ sư Hoàng Bá đã dạy:

Thoát khỏi trần lao việc chẳng thường” hoặc

Chẳng phải một phen sương lạnh buốt

Hoa mai đâu há dễ ngửi mùi hương

Cho nên chăn trâu và độ chúng sanh mãi không hết. Thiền sư mới nghĩ ra cách biết vọng liền buông. Thầy chúng tôi triển khai diệu pháp này để hồi phục Thiền Đông Độ và chấn hưng Thiền Tông Việt Nam. Trong thời gian chúng tôi theo Thầy tu học tại Thiền viện Chân Không, Thầy chúng tôi dùng phép an tâm khai ngộ chúng tôi và dạy chúng tôi cách tu biết vọng liền buông.

(23:11) Kính thưa quý vị! Kinh Đại Thừa và Thiền Đông Độ dạy cách tu quá đơn giản, nhưng kinh phát triển và Thiền Đông Độ không ngờ khi tâm hết vọng tưởng thì tâm không bao giờ chịu đứng yên một chỗ chẳng niệm thiện niệm ác mà lại lặn xuống rơi vào trạng thái mất tiêu nên trong Thập Mục Ngưu Đồ tranh thứ 8 “Người trâu đều mất”, nhưng ở trạng thái hôn trầm, thùy miên vô ký, ngoan không đều có trạng thái mất tiêu người trâu đều mất. Ở chỗ trạng thái hôn trầm, thuỳ miên thì các Thiền sư điều biết mặt nó, do đó các Ngài lại một phen khổ sở không biết làm cách nào phá được nó. Qua những trang tự thuật của các Ngài tu hành chúng tôi biết các Ngài không có cách phá. Cho đến vô ký, quan không thì trong phần tự thuật các Ngài không có kể đến. Qua kinh nghiệm bản thân của chúng tôi thì các pháp tu từ pháp Độ Chúng Sanh, Chăn Trâu, Gọi Ông Chủ và Biết Vọng Liền Buông đều không đủ lực dừng niệm thiện, niệm ác thì làm sao phá được hôn trầm, thùy miên, vô ký, ngoan không, nên các Ngài phải lấy dùi đóng vào chân, trèo lên cây ngồi thiền, lấy gốc cây tròn làm gối kê đầu. Những việc làm này chỉ là một trò đùa với hôn trầm, thùy miên, không thể hàng phục được nó.

(25:14) Kính thưa quý vị! Chúng tôi xin lưu ý quý vị ở chỗ này khi Chăn Trâu, Độ Chúng Sanh, Biết Vọng Liền Buông, các pháp này chỉ dừng được niệm thiện niệm ác thô, còn niệm thiện niệm ác vi tế thì không thể diệt được nó. Nên chúng tôi bảo rằng các pháp môn này không đủ lực. Vì thế quý vị tu hành suốt một thời gian dài 24 năm nay mà chưa hết niệm vi tế.

Khi gặp nghịch cảnh quý vị nén được tâm nhưng không nén được loạn tưởng. Do nó mà chúng tôi bảo rằng quý vị không phá được hôn trầm, thùy miên, vô ký. Khi bị hôn trầm nặng, loạn tưởng, thì các Thiền sư thường gọi Ông Chủ. Ông Chủ là pháp môn tác ý, pháp môn tác ý có nhiều pháp như: Gọi Ông Chủ, Sổ Tức, Niệm Phật, Đề Khởi Thoại Đầu, Đề Khởi Nghi Tình, v.v…​​

Kính thưa quý vị Phật tử! Muốn chiến thắng được loạn tưởng, hôn trầm, thùy miên thì chỉ có Giới Luật của Phật mới hàng phục được nó. Do vậy đức Phật mới dạy: “Giới sanh định”. Không thể giữ tâm ức chế tâm mà có được định. Người ta đi tìm định ngoài Giới Luật thì không bao giờ có định chân chính, chỉ có những Định Tưởng mà thôi. Định tiếng động 500 cổ xe bò đi qua không nghe của ngoại đạo, định của ông Nhan Hồi tọa vong câu thân, định của Thiền sư Dược Sơn như trồng hoa trên đá, định của tổ Hám Sơn rung chuông gọi dậy, định của một vị Thiền sư nhập 1000 năm dùng đồng loa đánh xuất định, định Không Vô Biên Xứ Tưởng, định Thức Vô Biên Xứ Tưởng, định Vô Sở Hữu Xứ Tưởng, định Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ đều không giải quyết được sanh, lão, bệnh, tử và cũng không chấm dứt tái sanh luân hồi, nên đức Phật đã ném bỏ như ném chiếc giày rách, chỉ có người sau không dám bỏ nên đem xếp loại trong các kinh điển của Phật.

(28:12) Những lời chúng tôi đã nói thẳng, quý vị đừng tin chúng tôi mà cứ về suy ngẫm kỹ. Sau này khi có thì giờ chúng tôi sẽ đem so sánh Bốn Thiền của Phật với thiền của kinh Đại Thừa và Thiền Đông Độ. Nếu quý vị muốn tu theo Phật mà quý vị sợ tu Giới Luật thì quý vị tu cái gì? Chúng tôi xin nêu lên một ví dụ để quý vị rõ.

Bây giờ quý vị hãy nhìn cây bồ đề trước cửa chùa cành lá đang xanh tươi tốt vì hằng ngày Chư Tăng bón phân, tưới nước rất kỹ lúc nào cũng không cho cỏ mọc ở gốc cây. Bắt đầu quý vị hái lá bỏ, khi hái sạch lá quý vị tưởng không còn lá nữa, nào ngờ trong một thời gian ngắn lá bắt đầu đâm ra rất mạnh như vậy biết bao giờ quý vị hái cho hết lá. Lá vì tự nơi gốc cây mà ra.

Chúng tôi tu Giới Luật đâu cần dừng vọng, giữ tâm, chỉ giữ gìn Giới Luật đừng cho sai phạm dù một lỗi nhỏ. Giữ gìn Giới Luật đừng cho sai phạm tức là chúng tôi đã xa lìa dục lạc thế gian, cũng giống như cây kia không bón phân tưới nước nữa thì cây phải cằn cỗi trơ cành trụi lá.

Còn quý vị cố dừng tâm, giữ tâm không cho niệm thiện niệm ác khởi mà cứ luôn chạy theo dục lạc thế gian thì cũng giống như cây kia cứ bón phân tưới nước được đầy đủ, thì làm sao quý vị hết vọng tưởng hết hôn trầm được. Cho nên người ta thường bảo ham ăn ham ngủ nghĩa là ăn nhiều phải ngủ nhiều.

(31:27) Qua kinh nghiệm bản thân của chúng tôi ăn ngày một bữa, ăn vừa đủ no không ăn ráng ăn thêm, thì hôn trầm vọng tưởng chẳng dừng thì tự nó cũng dừng. Ở đây chỉ ăn một bữa không ăn uống lặt vặt. Vậy mà có người sợ mất sức khỏe, ăn ngày một bữa mà ăn hơi nhiều hơn một chút còn bị hôn trầm, thùy miên tấn công huống là quý vị ăn ngày hai ba bữa còn ăn uống thêm lặt vặt thì thử hỏi làm sao quý vị phá hôn trầm, thùy miên, vô ký được! Nên đức Phật đã dạy: “Ăn ít ăn vừa đủ không nên ăn ráng”.

Kính thưa quý vị! Nếu quý vị tu hành mà không dừng được vọng tưởng cũng không phá được hôn trầm, thùy miên, vô ký thì lâu ngày quý vị rơi vào các định vong thân như định của Ngài Nhan Hồi, định trong Thập Mục Ngưu Đồ, tranh số 8 - Người trâu đều quên. Kinh Đại Thừa không có cách xuất nhập định, nên chỉ dừng hết vọng tưởng là thành Phật. Ở trạng thái này kinh Đại Thừa gọi là thường định, đại định, định không xuất không nhập. Thiền Đông Độ cũng vậy không có định xuất nhập. Còn Thập Mục Ngưu Đồ thì có nhập vào định vong thân người trâu đều quên. Theo kinh nghiệm bản thân của chúng tôi, nhìn cách thức buông vọng, dừng vọng thì biết cách thức nhập định của họ.

(34:20) Bây giờ chúng tôi so sánh hai thứ Thiền Định của Phật và Tổ để quý vị suy ngẫm. Theo thiền của Đạo Phật, thì muốn hàng phục vọng tâm của mình để nhập Sơ Thiền thì chúng tôi cần giữ gìn Giới Luật nghiêm túc. Sống lập ba hạnh: Ăn, ngủ và độc cư. Do ba hạnh này chúng tôi nghiêm trì được Giới Luật bảo vệ được sáu căn tức là bảo vệ được tâm của chúng tôi. Bảo vệ được tâm tức là không cho tâm tiếp duyên bên ngoài nhờ đó tâm chúng tôi thanh tịnh, không còn bị loạn tưởng hôn trầm nhiều. Chúng tôi rất tỉnh giác thường thấy cái tâm ham muốn và tham dục của mình còn nhiều hay ít, nhờ thấy được nó chúng tôi ly được dục; nhờ ly được dục chúng tôi thấy cuộc sống thoải mái, không bị ràng buộc bởi dục lạc. Tâm thường lặng lẽ, rỗng rang nhưng rất sáng suốt mọi vật không qua được ý tứ của chúng tôi, từ đó chúng tôi thấy mình làm chủ được tâm trong cuộc sống hằng ngày. Chúng tôi không làm khổ mình và cũng không làm khổ người. Điều này chúng tôi hiểu rõ lời Phật dạy “ly dục sanh hỷ lạc” là đúng. Chúng tôi nhập Sơ Thiền không có tốn công phu chút nào, chỉ cần sống đúng Giới Luật là đủ.

Kính thưa quý vị Phật tử! Chúng tôi xin lưu ý quý vị chỗ này, một người muốn nhập Sơ Thiền không phải là một việc dễ làm. Phải biết xả bỏ tâm ác, phải biết từ bỏ tánh xấu, phải biết từ bỏ bép xép nhiều chuyện, phải biết thương yêu mọi người, phải biết tha thứ mọi lỗi lầm của người khác, phải biết nhẫn nhục, phải biết tùy thuận, phải biết bằng lòng trong mọi hoàn cảnh, phải biết xa lánh sắc dục, phải biết ăn ngày một bữa, phải biết ngủ ít, phải biết sống độc cư, phải biết tu tập đức hạnh giải thoát. Tóm lại quý vị phải xa lìa tâm danh lợi và ly tất cả dục lạc thế gian, có được như vậy thì mới nhập được Sơ Thiền.

(38:00) Kinh Đại Thừa và Thiền Đông Độ dạy phải dụng công tu tập hết sức mới độ hết chúng sanh, mới giữ được tâm chẳng nghĩ thiện nghĩ ác. Khi độ hết chúng sanh và chẳng nghĩ thiện nghĩ ác thì mới tương ưng bằng chúng tôi tu Giới Luật nhập Sơ Thiền. Cùng một kết quả tu hành giữ gìn Giới Luật thì gọi “Giới sanh Định”. Kinh Nguyên Thuỷ gọi là “ly dục sanh hỷ lạc” nhập Sơ Thiền. Kinh Đại Thừa gọi là thành Phật. Thiền Đông Độ gọi là Bản Lai Diện Mục.

Kinh Nguyên Thủy và Giới Luật được giải thoát do ly dục. Ly dục là lìa tâm ham muốn nên giải thoát được cái ăn, cái ngủ và tất cả lòng ham muốn, nên cuộc sống không còn bon chen khổ sở, phiền não, sân hận, tham lam si mê ganh tỵ, v.v…​​ Còn kinh Đại Thừa và Thiền Tông thì khi dừng hết vọng tưởng thì tâm được tự tại vô ngại, đói ăn, khát uống, mệt ngủ; thậm chí ăn ngày 4, 5 bữa cũng chẳng sao; vui chơi ca hát đàn địch thỏa thích, sát sanh hại mạng cũng không tội. Những kết quả này của hai bên xin quý vị suy xét, chúng tôi chẳng có ý kiến gì về nó cả.

Kính thưa quý vị! Ở đây tu tập Giới Luật mới có diệt được tầm chưa diệt được tứ, nên chúng tôi tiếp tục nương vào hơi thở tuỳ tức để diệt tứ nhập Nhị Thiền. Đến đây chúng tôi cũng xin lưu ý nhắc quý vị khi nào quý vị hết vọng tưởng mới tu pháp tùy tức, còn nếu vọng tưởng chưa hết mà vội tu pháp tùy tức thì quý vị tu hành hoài công vô ích; mà còn làm điểm tựa cho hôn trầm, thùy miên, vô ký tấn công chứ chẳng ích lợi gì cho con đường tu hành của quý vị; mà về sau còn tai hại rất lớn cho quý vị.

(40:53) Khi chúng tôi tu Giới Luật ly dục diệt tầm tương ưng với tranh thứ 7 trong Thập Mục Ngưu Đồ của Thiền Tông - “Trâu quên còn người”. Chỗ này tương ưng với kinh Đại Thừa, “Độ hết chúng sanh thành Phật”. Khi chúng tôi diệt tầm tứ nhập Nhị Thiền chỗ này tương ưng với bức tranh thứ 8 trong Thập Mục Ngưu Đồ - “Người trâu đều quên”. Chúng tôi biết rất rõ ràng diệt tầm là tâm không, diệt tứ là thân không. Xin lưu ý quý vị khi chúng tôi diệt tầm tứ thì chúng tôi không mất. Chúng tôi đang ở trong một trạng thái hỷ lạc do sức định của Nhị Thiền sinh ra. Trong Thập Mục Ngưu Đồ tranh 8 - “Người trâu đều quên” không có hỷ lạc, nên mất tiêu đó là trạng thái vong thân còn gọi là định tưởng vô sắc định, người nhập định tưởng còn mộng mị chiêm bao như Thiền sư Hoàng Bá, Hám Sơn, Trí Khải Đại sư, như Hư Vân Hòa Thượng, v.v…​​ Hầu hết phải nói rằng các Thiền sư Đông Độ đều còn nằm chiêm bao tức là còn tưởng dục. Xưa đức Thế Tôn đã nhập được các định tưởng và nhập đến định cao nhất của tưởng là Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Định. Khi nhập xong đức Phật xem xét lại thấy không có lợi ích thiết thực giải quyết cái khổ của đời người, nên đức Phật ném bỏ mặc dù Thầy dạy đức Phật tu pháp môn này rất tha thiết yêu cầu đức Phật ở lại chia nửa tòa, nhưng đức Phật từ khước ra đi tìm chân lý.

(43:30) Chỗ này thiền Đông Độ và Nhị Thiền của Phật không thể tương ưng nhau được, cũng như kinh Đại Thừa không thể tương ưng với Sơ Thiền được. Vì Sơ Thiền nhờ tu Giới Luật ly dục ly, tâm được an ổn thanh tịnh thường trống không lặng lẽ. Còn kinh Đại Thừa khi độ hết chúng sanh thì tâm như như bất động. Giống như một vị Thiền sư nào đó cứ ôm ấp chữ như trên đầu nên qua sông quên mặc quần áo. Cũng như trong cuốn Góp Nhặt Cát Đá có thuật lại một vị hiền sinh khi sư phụ sai lấy cái thùng thì mang cái rổ, Thiền sư cả cười cho là đệ tử của mình đắc đạo vô phân biệt.

Kính thưa quý vị! Chỗ vô phân biệt này không phải là chỗ vô tâm vì cái biết vẫn còn nhưng không có phân biệt. Ở đây kinh Đại Thừa và Đông Độ chấp nhận chỗ này là tu xong, còn Thập Mục Ngưu Đồ cho tu đến chỗ này chưa xong còn tiến tu đến tranh 8, tranh 9 và tranh 10. Kính thưa quý vị! Đến đây quý vị tự suy ngẫm sự chứng đạt này, chúng tôi không có ý kiến gì.

Kính thưa quý vị Phật tử! Người trâu đều quên mà trong Thập Mục Ngưu Đồ không xác định tu ở mức độ nào mới đúng là tranh số 8. Mọi trạng thái lặng hôn trầm, thùy miên, vô ký và ngoan không đều có trạng thái người trâu đều quên. Chỗ này khi quý vị về suy ngẫm lại khi nào bí quá quý vị về hỏi các vị Thiền sư Đông độ.

3- CHUYỂN ĐỔI NHÂN QUẢ

(46:19) Kinh Đại Thừa và Thiền Đông Độ cho rằng độ hết chúng sanh và chẳng nghĩ thiện nghĩ ác thì thành Phật. Vậy thành Phật rồi còn phải tu nữa hay không? Khi độ hết chúng sanh rồi có làm chủ được thân tâm và có chấm dứt tái sanh luân hồi chưa? Và cách thức làm chủ bằng cách nào đây?

Chúng tôi xin nhường lời lại cho Tổ Bách Trượng trả lời quý vị, Tổ Bách Trượng dạy: “Chẳng muội nhân quả”. Ở đây quý vị phải hiểu câu nói này, đau là phải chịu đau, chết là phải chịu chết, chứ không thể nào làm chủ được nó. Chỉ chẳng mê muội trước nó là đủ. Chúng tôi xin lập lại câu nói này để cho quý vị dễ hiểu hơn. Nghĩa là quý vị chẳng sợ hãi trước cơn đau bệnh, trước cái chết, trước cái tai nạn khổ sở là đủ, nghĩa là đừng sợ hãi. Vì quý vị thấy nó là huyễn giả, không thật, là không. Mọi vật, mọi hoàn cảnh, mọi sự việc xảy ra đều là không thật, đều là huyễn giả. Thì do hiểu biết như vậy thì quý vị sẽ không sợ hãi, không có khổ tâm, không có đau khổ nữa. Vì thế Nhị Tổ Pháp Loa bệnh đau rên hừ hừ. Tổ Bách Trượng mượn thuyết định mệnh để chứng minh Thiền Tông không làm chủ nhân quả. Câu chuyện Bách Trượng giả hồ, chúng tôi xin lưu ý quý vị, Tổ Bách Trượng mượn thuyết định mệnh chứ không phải là thuyết nhân quả. Thuyết nhân quả không có phải như vậy, nghĩa là không hiểu như vậy được. Đây là thuyết định mệnh. Còn đạo Phật thì chuyển nhân quả và làm chủ nhân quả. Ví dụ: Cùng hai đứa bé nhức răng ôm khóc, một đứa con nhà giàu, một đứa con nhà nghèo. Đứa bé con nhà giàu được cha mẹ đưa đến nha sĩ chữa trị hoặc nhổ chiếc răng hư, đứa này không còn đau nhức chạy chơi vui cười. Còn đứa bé con nhà nghèo, không có tiền đi nha sĩ nên phải chịu đau nhức khóc mãi suốt ngày này sang ngày khác.

(49:15) Kính thưa quý vị! Người giàu có là do phước báo hữu lậu, biết bố thí, cúng dường mà còn chuyển nghiệp nhân quả được, huống là chúng ta tu pháp môn giải thoát vô lậu thì phước báo vô lậu không thể nghĩ lường như muốn chết hồi nào thì chết, muốn sống hồi nào thì sống không có luật định mệnh hay luật nhân quả nào cấm cản được chúng ta.

Kính thưa quý vị! Xin quý vị lưu ý chỗ này, lúc nãy Tổ Bách Trượng dùng thuyết định mệnh, còn qua câu chuyện chúng tôi vừa kể về đứa hai bé là thuyết nhân quả, mà thuyết nhân quả thì làm chủ được vì di chuyển được nó. Còn thuyết định mệnh thì không thay đổi được. Cho nên dù có làm Phật thì cũng không làm chủ được cái nhân quả. Như vậy thì quý vị phải hiểu như vậy để phân biệt được luật nhân quả và luật định mệnh. Hai thuyết này khác nhau chứ không giống nhau, nhưng nó chỉ giống nhau ở hành động nhân - quả mà thôi. Có sự cố định đó là thuyết định mệnh, mà cái sự thay đổi đó là thuyết nhân quả. Bây giờ quý vị đã hiểu.

Ví dụ: Đức Phật, ông Xá Lợi Phất, ông La Hầu La tự tại nhập Niết Bàn…​ Bởi vậy người tu theo đạo Phật đến Tứ Thiền xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh thì không còn nghiệp đau, nghiệp chết, tác dụng được vì thọ đã bị triệt tiêu trong định Tứ Thiền, như vậy mới gọi là làm chủ sanh tử. Làm chủ sanh tử là làm chủ nghiệp, làm chủ nghiệp là xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh. Xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh là xả thọ, xả thọ tức là đoạn ái, đoạn ái tức là chấm dứt tái sanh luân hồi. “Vì có thọ mới có ái”, cho nên khi thọ diệt thì ái phải đoạn. Ở đây quý vị đã hiểu rõ.

(51:54) Kính thưa quý vị! Đến đây quý vị biết Tứ Thiền là một pháp môn rất quan trọng của đạo Phật. Phật dạy 37 phẩm trợ đạo đều giúp cho pháp môn này để cho quý vị thành tựu sự giải thoát cá nhân của quý vị ra khỏi cuộc đời, ra khỏi thân đau khổ này. Chúng tôi xin quý vị lưu ý chỗ này thêm, thọ là then chốt của nghiệp, của ái. Chúng ta tự hỏi nghiệp để làm gì? Nghiệp để cho ai? Xin trả lời nghiệp để cho thọ. Ái để làm gì? Ái để cho ai? Xin trả lời ái để cho thọ. Vậy chúng ta tu hành dùng Tứ Thiền xả thọ thì nghiệp và ái còn tác dụng vào đâu cho nên gọi là diệt nghiệp đoạn ái. Diệt nghiệp là làm chủ thân tâm; đoạn ái là chấm dứt tái sanh luân hồi. Con đường của đạo Phật dạy chúng ta tu hành quá rõ ràng không giống như Thiền Đông độ và kinh Đại Thừa.

4- TÂM VÔ TÂM

Kính thưa quý vị! Chúng tôi xin chép ra đây một đoạn trong Thiền Luận của Đại Đức Suzuki : “Thấy tâm không thật thì tâm dứt, quên trâu tranh 7 - “Vong ngưu tồn nhân”, thấy người không thật thì người quên nốt tranh 8 - “Nhân ngưu câu vong”. Biết cái tâm là tâm không tâm, ấy là hiểu suốt Đạo Phật” (Thiền luận tập thượng trang 616 ). Nghe qua những lời dạy này quý vị có biết cách tu hay không? Hay chỉ cần thấy tâm không thật, người không thật là vọng tưởng hết là chẳng nghĩ thiện nghĩ ác. Nói được, không làm được, tri hành không hợp nhất. “Người và trâu đều quên thì từ lòng đất dõng mãnh vọt lên mặt trời tuệ, tượng trưng bằng cái vòng tròn viên giác, tranh 8 - đó là Tâm vô tâm” (Thiền luận tập thượng, trang 616).

(54:25) Kính thưa quý vị Phật tử! Đến tranh 8 Thập Mục Ngưu Đồ xác định người trâu đều quên mất, mới cho đó là tâm vô tâm. Còn kinh Đại Thừa và Thiền Đông Độ trâu mất mà thằng chăn còn nên gọi là vô phân biệt, qua sông quên mặc quần áo, sai lấy cái thùng mang cái rổ, chỗ này không phải là vô tâm. Ở chỗ Thập Mục Ngưu Đồ tranh 8 mới là chỗ tâm vô tâm. Chỗ này mới gọi là năng sở không còn. Thầy chúng tôi dạy năng sở không còn tức là vô tâm hay là tranh số 8. Thập Mục Ngưu Đồ cho chỗ vô tâm là chưa kết quả viên mãn nên bảo vô tâm còn cách một lớp rào, vì thế phải tiếp tục tu hành tiến tới tranh 9, tranh 10.

Kính thưa quý vị! Cái vòng tròn tượng trưng cho trí tuệ từ trong lòng đất người trâu đều quên sanh ra, Thập Mục Ngưu Đồ, Thiền Tông không xác định được người trâu đều quên ở mức độ nào mà trí tuệ phát sáng đúng. Hôn trầm, thùy miên, vô ký, ngoan không cũng có trạng thái người trâu đều quên, rồi cũng từ trong đó có trí tuệ phát sáng, cũng ngộ những công án, cũng thông suốt các lý luận của Thiền Tông và các kinh Đại Thừa. Những trí tuệ phát sáng này chúng tôi gọi là tưởng tuệ. Tưởng tuệ là do từ trong định tưởng phát ra, tùy theo ở mức độ nhập định tưởng lâu mau, sâu cạn và do đó có sự hiểu biết thấp cao. Tưởng tuệ là trí tưởng tượng suy nghĩ nghĩa lý trong các kinh sách Đại Thừa và Thiền Đông Độ chứ không có kinh nghiệm tu hành như kinh Phật, kinh Nguyên Thủy. Câu: “chẳng nghĩ thiện nghĩ ác, độ hết chúng sanh thành Phật, thấy tâm không thật thì tâm dứt, thấy người không thật thì người quên”. Những câu nói này là tưởng tuệ, không tu hành gì được, bằng chứng kinh sách thì nhiều mà người tu chẳng ra gì, nghe thì hữu lý mà thực hành thì không vô.

(57:05) Bởi vậy có hàng trăm hàng ngàn người theo tu với Mã Tổ mà người ngộ đạo, ngộ được tâm ngồi đạo tràng tu hành chỉ có 84 người nhưng đến khi thành tựu chỉ còn có 2, 3 người. Tức là những người nhập được định trong đó có Thiền sư Dược Sơn. Phải nói Thiền Đông Độ có nhiều đạo tràng chỉ có đạo tràng của Mã Tổ là số người tu đông nhất.

Kính thưa quý vị! Giai đoạn đầu thiền người ngộ thì đông mà tu thành tựu thì quá ít, không giống như câu nói kiến tánh thành Phật. Biết bao nhiêu người đã thấy chỗ không nghĩ thiện, nghĩ ác mà có làm Phật được đâu? Mà có thành Phật chỗ nào? Do sự tu không được, các Thiền Sư phải thay đổi cách khai ngộ và cách tu, bắt đầu họ dùng những công án rắc rối hơn, hoặc đánh hoặc la, hoặc hét để hạn chế người ngộ. Đó là giai đoạn giữa thiền. Bắt đầu từ các đệ tử của Lục tổ Huệ Năng đến Lâm Tế, về cách tu tập họ cũng còn giữ cách tu cũ, nhưng có thêm nhiều thứ thiền như:

 •  

  Thiền Lục Diệu Môn: sổ, tùy, chỉ, quán, hoàn, tịnh.

 •  

  Thiền Hơi Thở: phong, khí, suyển, tức.

 •  

  Pháp môn Tịnh Độ

 •  

  Thiền Lục Diệu Pháp Môn do Trí Khải đại sư sản sanh.

 •  

  Thiền hơi thở phong, khí, suyển, tức do một vị Thiền sư mà chúng tôi không nhớ tên rõ.

Pháp môn Tịnh Độ do Thiền sư Huệ Viễn lập Liên Trì Thư Xã và sớ giải kinh Tịnh Độ. Thiền sư Diên Thọ Vĩnh Minh tán thán sương minh pháp môn này.

(59:33) Khi con đường thiền Đông Độ tu không có kết quả người ta mới sinh ra nhiều pháp môn như vậy. Nhưng mỗi pháp môn được sinh ra chỉ sống một thời với người cha đẻ của nó rồi cũng chết vì thiếu kinh nghiệm, do trí tưởng tượng tạo ra nên tu không có kết quả. Pháp môn Tịnh độ còn sống đến ngày nay là nhờ một nhóm Thiền sư khéo léo biến pháp môn Tịnh Độ làm chỗ nương tựa tinh thần như: cầu an, cầu siêu và niềm hi vọng người chết được sanh về Cực Lạc. Người sống tu chưa đạt được nhất tâm, sau khi chết cũng được sanh về Cực Lạc tiếp tục tu hành. Người ta đặt ra 48 lời nguyện của đức Phật Di Đà để mọi người dựa vào đó mà nuôi hy vọng như trong sám Từ Vân có câu :

Thiện nam tín nữ các người

Chí thành tưởng Phật niệm mười tiếng ra

Ta không rước ở nước Ta

Thệ không làm Phật chắc đà không sai

Nhưng đây chỉ là một thứ hy vọng ảo tưởng mà thôi.

Kính thưa quý vị Phật tử! Bấy giờ chúng tôi đem so sánh kinh sách Nguyên Thủy, kinh Đại Thừa, Thiền Đông Độ với Thập Mục Ngưu Đồ. Chúng tôi xin nhắc lại kinh sách Đại Thừa và Thiền Đông Độ chấp nhận khi hết vọng tưởng là thành Phật: “độ hết chúng sanh thành Phật, chẳng nghĩ thiện nghĩ ác Bản Lai Diện Mục hiện tiền hay kiến tánh thành Phật”. Chỗ này kinh Đại Thừa và Thiền Đông Độ chỉ tương ưng với Thập Mục Ngưu Đồ ở tranh số 7 - “Ngưu vong tồn nhân”. Thầy chúng tôi dạy trâu mất người chăn phải còn. Chỗ này Thầy chúng tôi cũng chỉ tương ưng với tranh 7 với kinh Đại Thừa, với Thiền Đông Độ, nhưng không thể tương ưng với Thập Mục Ngưu Đồ tranh 8 được.

(01:02:34) Kinh Đại Thừa và Thiền Đông Độ tu đến chỗ này được xem là thành Phật. Phật là Đại giác, giác là trí tuệ. Ngược lại Thập Mục Ngưu Đồ cho chỗ tu này chưa xong nên phải tiếp tục tu tới tranh 8 - “Nhân ngưu câu vong” - người trâu đều mất, người trâu đều quên. Kinh Đại Thừa và Thiền Đông Độ không có, nhưng kinh Nguyên Thủy thì tương ưng với Thập Mục Ngưu Đồ ở tranh 8, nhưng lại khác, khi người trâu đều quên thì Thập Mục Ngưu Đồ mất tiêu rồi phát ra trí tuệ, còn Kinh Nguyên Thủy thì ở trong trạng thái hỷ lạc do định Nhị Thiền sanh như chúng tôi đã nói ở trên. Khi trí tuệ hiện ra thì hành giả thấy mình và vạn hữu là một. Nên Thiền sư Thiền Lão dạy:

Thúy trúc huỳnh hoa phi ngoại vật

Bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân

Dịch :

Trúc biếc hoa vàng đâu cảnh ngoại

Trăng trong mây bạc hiện toàn chân

Thấy mọi vật là mình, mình là mọi vật là tranh số 9 - ‘Phản bổn hoàn nguyên” trong Thập Mục Ngưu Đồ. Tu đến chỗ này sau một năm nhập thất Thầy chúng tôi tuyên bố trước Tăng Ni và Phật tử Thầy đã về đến nhà tranh số 9 - “Phản bổn hoàn nguyên”. Sau khi ra thất Thầy chúng tôi cho xây cất Thiền viện Trúc Lâm, phát huy Thiền Tông Việt Nam để Tăng, Ni và Phật tử có chỗ tu hành chân chính, đó là Thầy chúng tôi đang ở tranh 10 - “Thõng tay vào chợ”.

(01:04:43) Kính thưa quý vị Phật tử! Thầy chúng tôi vừa dẫn dắt Tăng, Ni và Phật tử và còn phải tự tu cho mình. Thế là đến hôm nay Thầy chúng tôi đã đi suốt quãng đường Thập Mục Ngưu Đồ Thiền Tông.

Kính thưa quý vị! Như vậy xét qua cách thức tu hành để đi đến kết quả thì kinh Đại Thừa và Thiền Đông Độ giống nhau. Còn Thập Mục Ngưu Đồ thì không giống kinh Đại Thừa và Thiền Đông độ. Kinh Nguyên Thủy độc lập không giống kinh Đại Thừa, Thiền Tông và Thập Mục Ngưu Đồ. Cho nên pháp môn của đức Phật hiện giờ chúng ta đừng hiểu nó là phương tiện di chuyển mà phải hiểu mỗi pháp môn là một con đường đi. Mỗi con đường đi nó sẽ dẫn chúng ta đến một nơi riêng của nó.

Kính thưa quý vị Phật tử! Đến đây quý vị cần suy ngẫm kỹ chứ quý vị đừng hiểu trăm sông đều về biển cả. Đem pháp môn tu hành của đức Phật ví dụ như vậy là sai. Vì mọi pháp môn tu hành không phải là những môn học được xếp loại thấp cao để nối tiếp nhau theo lớp lang. Mọi pháp môn có thấp cao tự nó. Cho nên chúng ta tu đúng thì đúng ngay từ lúc ban đầu mà đã tu sai thì cũng tu sai ngay từ lúc ban đầu. Nếu đường đi về thành phố Hồ chí Minh thì phải về thành phố, nếu đường đi về Tây Ninh thì phải về Tây Ninh. Không thể đi Tây Ninh mà về thành phố được, ngược lại cũng vậy.

Kính thưa quý vị Phật tử! Tranh Thập Mục Ngưu Đồ Thiền Tông do các Thiền sư sau này tưởng giải sinh ra qua kinh nghiệm tu hành của mình nên đã đi khá xa hơn kinh Đại Thừa và Thiền Đông Độ. Nhưng các Thiền sư vẫn chấp nhận cho đó là kết quả của Thiền Tông. Vậy chúng tôi xin quý vị suy ngẫm, riêng chúng tôi chẳng có ý kiến gì hết.

(01:07:19) Kính thưa quý vị Phật tử! Bây giờ đến giai đoạn cuối thiền cách khai ngộ vẫn giữ nguyên như cũ, nhưng đánh, la và hét thì các Thiền sư giảm bớt. Cách tu thì hoàn toàn thay đổi hẳn. Họ không còn tu Chăn Trâu, Gọi Ông Chủ hay biết vọng liền buông nữa, mà Tham Thoại Đầu hoặc Tham Công Án Khởi Nghi Tình. Các Ngài cố ôm chặt khối nghi dùng sức mạnh của khối nghi để tập trung tư tưởng hầu để ức chế vọng tưởng cho bằng được. Những điều ức chế tâm quá mạnh này khiến cho các Thiền sư càng nén tâm nhiều. Và sự nén tâm nhiều này khiến cho các Ngài nổi lên những cơn sân quá dữ dội. Những hành động và lời nói rất thô lỗ và hung ác, khi các Ngài đối xử với các đệ tử cũng như các Phật tử như Thiền sư Chân Tịnh, La Quả Thiền sư. Mặc dầu các Thiền sư cố dùng khối nghi mong đè bẹp được vọng tưởng để đạt được định, nhưng sự thành tựu này cũng chẳng được gì vì chính họ đã đi xa lần Giới Luật và Đức Hạnh giải thoát của đạo Phật, nên càng ngày họ tu hành không có kết quả.

Trong cuối thế kỷ thứ 20 này Thiền Tông đã chết tại đất nước Trung Quốc. Thầy chúng tôi đã đi qua đó tham quan để tìm xem có vị Thiền sư nào hay không. Chuyến đi đó Thầy chúng tôi không gặp.

5- THIẾU GIỚI LUẬT SANH TỬ LUÂN HỒI

(01:09:46) Bởi Thiền Đông Độ không tu Giới Luật, nên Thiền sư Bạch Vân Nhật Bổn đã hướng dẫn tu thiền và khai ngộ cho người Tây phương rất đông. Họ đã được Thiền sư khai ngộ và đã tu hành chứng ngộ được đạo thiền, vậy mà họ kết hôn nhau làm thành vợ chồng (trong tập 3 trụ thiền của Philip Catro, do ông Đỗ Đình Đồng dịch). Thiền sư Suzuki vẫn có những tác phẩm thiền danh tiếng trong thế kỷ 20 này, vậy mà Ngài có một người vợ Mỹ, thì thử hỏi tu thiền như vậy làm sao thoát khổ chấm dứt tái sanh luân hồi được? Nhưng có người bào chữa cho Thiền sư, vì Thiền sư có người vợ Mỹ để cùng nhau hợp tác mà viết ra những tác phẩm thiền bằng ngoại ngữ. Lời bào chữa này theo chúng tôi nghĩ không đúng. Vì đối với Thiền sư Suzuki vẫn có những người bạn trai rất tâm đầu ý hợp. Qua việc làm của ông là muốn phổ biến thiền sang Tây phương, thì hầu hết những người bạn trai này cũng sẵn sàng giúp ông. Như vậy đó là một lý luận che đậy những sự phạm giới của đạo Phật. Bởi vậy nguyên nhân đau khổ là do ái dục, cớ sao người ta lại nuôi ái dục mà gọi là chứng ngộ thiền giải thoát. Ái dục còn thì làm sao chấm dứt sanh, lão, bệnh, tử được.

(01:11:43) Hiện giờ Thầy chúng tôi phục hồi giai đoạn đầu thiền Đông Độ. Hòa Thượng Dư Luật phục hồi giai đoạn cuối thiền Đông Độ. Hòa Thượng Dư Luật​ luôn luôn kích bác Thầy chúng tôi, đệ tử của họ đem cuốn thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ 20 mổ xẻ chống bác Thầy chúng tôi. Tôi nghĩ cũng buồn cười, một con rắn độc lấy cái đuôi chửi cái đầu.

Kính thưa quý vị Phật tử! Những người đang tu thiền Đông Độ hiện giờ trong cảnh chờ đợi chén rơi, bát đổ, mèo kêu, chó sủa, hoa rơi, lá rụng để chứng ngộ đạo thiền. Chúng tôi không biết nghĩ như thế nào mà các thiền sinh đang ở trong cảnh phải chờ đợi như thế này. Quý vị cứ suy ngẫm.

Kính thưa quý vị! Như chúng tôi đã nói ở trên, Thiền sư Bách Trượng đã xác định thiền Đông Độ không làm chủ sanh tử được, chỉ dùng những danh từ hoa mỹ và những câu chuyện huyền thoại về sự làm chủ sanh tử để lừa dối, bịp người sau. Thiền sư Thường Chiếu cũng xác định rõ ràng để chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa.

Một hôm Thiền sư Thần Nghi hỏi Thiền sư Thường Chiếu:

 •  

  Bạch Hòa Thượng, khi Hòa Thượng trăm tuổi như thế nào?

 •  

  Thiền sư Thường Chiếu bảo: Ta chết như người thường.

 •  

  Thiền sư Thần Nghi ngạc nhiên hỏi: Như vậy Bồ Đề Đạt Ma là sao?

 •  

  Thiền sư Thường Chiếu đáp: Đó là bọn đại bịp. Một con chó sủa một bầy chó sủa theo.

(01:14:21) Kính thưa quý vị! Bồ Đề Đạt Ma là vị Tổ sư thiền thứ nhất, người đại diện cho Thiền Đông Độ, cho nên hai thầy trò Thần Nghi ở đây không phải nói về cá nhân Bồ Đề Đạt Ma mà nói thẳng về Thiền Đông Độ. Như chúng ta đã biết Thiền sư Bách Trượng là một vị Đại Thiền sư danh tiếng nhất Trung Quốc, Ngài có bộ Thanh Quy Bách Trượng thì đủ biết Ngài là một người có sự điều khiển chỉ huy một Thiền đường lớn không phải nhỏ của Trung Quốc, mà Ngài còn xác định con đường Thiền tông như vậy thì chuyện cha con ông Bàng Long Uẩn chỉ là một câu chuyện huyền thoại mà thôi. Ở Việt Nam, Thiền sư Thường Chiếu là một danh tăng có nhiều uy tín trong đường Thiền Đông Độ, thế mà Ngài đã thành thật xác định với chúng ta như vậy. Thiền Trúc Lâm Yên Tử truyền đến Tổ Huyền Quang là mất, mặc dù sau này có nhiều người muốn phục hồi lại nó nhưng không thành tựu chỉ vì họ chết cứng trong giáo điều Thiền Trúc Lâm. Tổ Pháp Loa trước khi tịch đau rên hừ hừ,

 •  

  Tổ Huyền Quang hỏi: Sao Hòa Thượng lại rên?

 •  

  Pháp Loa trả lời: Gió thổi qua khe trúc và tống cho Huyền Quang một đạp.

Ở đây quý vị tự suy ngẫm, gió thổi qua khe trúc có thọ hay không? Do có thọ Pháp Loa mới rên, nếu không thọ làm gì có rên. Tổ Huyền Quang đã chứng kiến cái chết của tổ Pháp Loa, cũng như chúng ta đã chứng kiến cái chết của Hòa Thượng Thiện Hòa, Hòa Thượng Huệ Hưng, Bửu Huệ, Thiền Tâm. Và còn biết bao nhiêu vị Tôn túc khác nữa. Từ đó tổ Huyền Quang mới đem Mật Tông vào con đường thiền này làm thơ vịnh hoa bướm khiến cho nhà vua và ông Mạc Đỉnh Chi phải nghi ngờ mới dùng nàng Thị Bích thử Tổ.

6- SO SÁNH CHÁNH ĐỊNH VÀ TÀ ĐỊNH

(01:17:32) Kính thưa quý vị Phật tử! Để so sánh hai thứ định: Định của đạo Phật và Định Tưởng của ngoại đạo.

1 . Định trời sét không giật mình, định của đức Phật.

2 . Định tiếng động 500 cổ xe bò đi ngang qua, định của ngoại đạo.

Ở đây không phải chúng ta so sánh hai tiếng động lớn nhỏ mà so sánh ở trạng thái giật mình và ở mục đích giải thoát của định. Trời sét không giật mình dù quý vị có đánh bể đồng loa thì cũng không xuất định. Trời sét không giật mình tức là định đã xả thọ. Xả thọ tức là diệt ái như chúng tôi đã nói ở trên, diệt ái tức là Tứ Thiền. Tứ Thiền là xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh. Xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh tức là xả thọ, hay làm chủ thọ nên không còn giật mình.

Thiền Định Tưởng, dù định cao nhất của nó cũng còn giật mình, vì thế tiếng đồng loa, tiếng chuông lắc vẫn đánh thức họ trong lúc nhập định. Thiền sư Hám Sơn lắc chuông tỉnh lại, Thiền sư nhập 1000 năm dùng đồng loa đánh xuất định đều là những định chưa chưa xả thọ, nên chưa làm chủ thân, tâm, chưa chấm dứt tái sanh luân hồi. Phần nhiều các Thiền sư nhập vào định này đều còn tưởng dục. Chúng tôi xin lưu ý quý vị một lần nữa, còn tưởng dục tức là còn mộng mị chiêm bao.

(01:19:44) Kính thưa quý vị Phật tử! Thiền Định nào để lại nhục thân được?

Thiền Định nào cũng để lại nhục thân được trừ những người chưa nhập định. Để lại nhục thân không phải mục đích của đạo Phật, nên đức Phật và các đệ tử của Ngài không có để lại, vì để lại nhục thân còn có mục đích cầu danh trong đó.

Kính thưa quý vị! Những điều chúng tôi đã phân giải ra đây là những điều chúng tôi đã trực tiếp trong cuộc đời tu hành của chúng tôi. Chúng tôi đã thấu suốt rất rõ ràng từ đời sống tu sĩ, cư sĩ và đến các pháp môn, như thế nào đúng, như thế nào sai. Chúng tôi nói ra đây để Thầy chúng tôi và cũng như quý vị Tăng, Ni, Phật tử hiểu rõ Phật pháp, để trở về đúng với con đường tu hành của đạo Phật. Chúng tôi không có ý xấu xa bài bác mọi con đường, mọi pháp môn tu hành của quý Thầy, của Thầy chúng tôi. Chúng tôi nói ra những điều này là vì chúng tôi rất hiểu rất rõ ràng mọi pháp môn, mọi con đường tu hành từ Thiền Đông Độ đến kinh Đại Thừa . Mà chúng tôi cứ ngồi nhìn quý vị tu hành ngày tháng qua mau, sanh tử gần kề; chúng tôi cũng không thể chịu được nữa. Phải nói! Nói ra dù có tan xương nát thịt; nói ra dù chúng tôi có như thế nào, chúng tôi cũng đành cam chịu. Nói để Thầy chúng tôi chấn hưng Thiền Tông Việt Nam, làm sáng tỏ Thiền Tông Việt Nam, và Thiền Tông Việt Nam sẽ có ích lợi thiết thực cho loài người nói chung, cho dân tộc Việt Nam nói riêng, và thiền sẽ sống mãi muôn đời trên thế gian này.

(01:22:53) Kính thưa quý vị Phật tử! Khi chúng tôi nói ra điều này thì quý vị khó mà được gặp được chúng tôi nữa.Tại sao? Chúng tôi nói ra vì Phật Pháp, vì sự tồn vong của Phật Pháp chứ không phải nói ra vì danh, vì lợi, vì tranh hơn thua cao thấp với quý Thầy, với Thầy chúng tôi. Chúng tôi đã xả bỏ hết danh lợi của cuộc đời, cho nên chúng tôi chẳng màng quý vị biết đến chúng tôi làm gì? Chúng tôi sẽ ẩn bóng, để Thầy và huynh đệ chúng tôi hướng dẫn quý vị trên đường tu hành của đạo Phật. Tu Viện Chơn Như chúng tôi sẽ trao lại cho Cô Út Diệu Quang, khi cô nhập xong Tứ Thiền, cô sẽ đứng ra điều khiển và hướng dẫn các cháu con của những người cư sĩ quyết tâm theo cô tu hành. Tu Viện này sẽ trở thành Tu Viện Nữ cư sĩ thì lúc bấy giờ chúng tôi sẽ không còn ở lại đây nữa.

Kính thưa quý vị Phật tử! Tại sao chúng tôi phải ẩn bóng bỏ các vị mà đi? Xin thưa cùng quý vị có hai điều kiện:

 1. Quý vị sẽ hiểu lầm chúng tôi là những người đem kinh nghiệm tu hành của mình đã đạt được ra tranh chấp hơn thua với quý Thầy và Thầy chúng tôi.

 2. Chúng tôi không muốn manh múm chia chẻ Phật Pháp thành nhiều đoàn thể, nhiều tông phái khác nhau để làm tan nát ngôi nhà Phật giáo.

(01:25:05) Kính thưa quý vị! Chúng tôi chỉ muốn những kinh nghiệm của chúng tôi được trao lại cho một vị Thầy có đức độ, có uy tín với quý vị, để vị Thầy ấy xây dựng lại ngôi nhà chánh pháp của Đạo Phật. Những kinh nghiệm tu hành của chúng tôi chỉ là những viên gạch để chúng ta là những người con Phật phải xây dựng lại ngôi nhà Phật giáo mà từ lâu đã vô tình chúng ta đã bị ảnh hưởng mọi chiều hướng, đã khiến cho tòa nhà đạo đức Phật giáo sụp đổ tan tành.

Đến đây, chúng tôi xin chấm dứt buổi nói chuyện hôm nay, gửi lời thăm và chúc cả gia đình của quý vị thân tâm thường vui vẻ.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Phật tử: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Thầy! Hôm nay chúng con đã đủ duyên lành phước báu nhiều đời mới được nghe giảng dạy quý báu của Thầy. Chúng con nguyện xin ghi khắc mãi những lời dạy này suốt đời và cố gắng sửa sai những gì mà Thầy đã nhắc nhở chúng con.

(01:26:55) Kính bạch Thầy! Chúng con thành tâm cúi xin đảnh lễ và ngưỡng mong thầy cho phép chúng con được in bài giảng này để tất cả Tăng, Ni và Phật tử chúng con được tu học theo đó, và lấy đó răn nhắc chúng con trên đường tu tập. Cúi xin Thầy mở rộng lòng từ bi lân mẫn, thương xót chúng con, hứa khả nhận lời, để cho chúng con được lợi ích trên đường tu hành. Và kính xin Thầy cho biết bài giảng hôm nay lấy tên gì? Cuối cùng chúng con không biết lấy gì hơn để tỏ lòng tri ân dạy bảo của Thầy. Xin thầy nhận ba lạy.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Trưởng lão: Kính thưa quý vị Phật tử! Bài nói chuyện hôm nay được lấy tên là Phật Môn Bảo Huấn hay Trở Về Đạo Phật tùy ý Phật tử muốn chọn tên nào cũng được. Còn việc in bài giảng hay thu vào băng thì quý vị phải chờ đợi chúng tôi sẽ gửi bài dạy này về cho Thầy chúng tôi, khi nào Thầy chúng tôi đồng ý thì chúng tôi chấp nhận cho quý vị in và thu băng.

Bây giờ xin quý vị cùng chúng tôi đứng lên chắp tay, mặt hướng về tượng Phật, kính cẩn chào nhau tạm biệt.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

HẾT BĂNG 2


Trích dẫn - Ghi chú - Copy