00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

ĐƯỜNG LỐI TU HÀNH CỦA TU VIỆN CHƠN NHƯ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Thời gian: 1993

Thời lượng: [43:39]

1- NĂM ĐIỀU KIỆN TU TẬP

(00:00) Hôm nay, nhân dịp Từ Minh làm lễ phát nguyện nhập thất với một tâm đại hùng, đại lực, nguyện thành tựu đạo pháp mới mở cửa thất bước ra. Bằng không thì dù có tan xương nát thịt vẫn không ra khỏi thất. Do nhân duyên này, Thầy nói chuyện cùng các con đang tu tập ở đây. Muốn tu tập với Thầy, quý Thầy và quý Phật tử phải chấp nhận năm điều kiện:

  1. Phải tin nơi Thầy sẽ đưa dắt quý Thầy đến nơi đến chốn, giải thoát hoàn toàn đúng con đường của đạo Phật.

  2. Quý Thầy phải có một cơ thể khỏe mạnh, nếu không có một cơ thể khỏe mạnh thì đừng có bao giờ theo Thầy tu hành, vì có theo Thầy tu hành cũng vô ích, không có kết quả tốt.

  3. Quý Thầy phải thành thật không được dối trá, tu được nói tu được, tu không được nói tu không được, tự dối mình dối Thầy mà chẳng ích lợi gì. Nếu thường bị hôn trầm hoặc phạm tất cả những lỗi nhỏ không được che dấu, phải phát lồ sám hối trước đại chúng và Thầy để xin phép đối trị.

(01:53) 4. Phải siêng năng, tinh tấn giữ gìn giờ giấc nghiêm túc, không được che dấu sự lười biếng, sự bỏ giờ giấc của mình. Mà lỡ có sự sai lầm bỏ giờ giấc hoặc lười biếng thì phải thành tâm phát lồ trước đại chúng những thói hư, tật xấu này để sớm khắc phục và răn chừa, may ra mới có tiến tu trên đường giải thoát.

  1. Phải có trí tuệ, ở đây không phải trí tuệ của kẻ xảo trá, không phải trí tuệ tổng hợp do vay mượn trong các kinh sách hoặc kiến giải của người khác. Mà trí tuệ ở đây phải là thứ trí tuệ rất thành thật, chân thật. Cái gì chưa hiểu, chưa tu tập được là phải thưa hỏi lại, không hiểu tưởng là đã hiểu đó là người không có trí tuệ, tu không được mà không chịu thưa hỏi là người thiếu trí tuệ.

(03:37) Với năm điều kiện này, nếu quý vị không chấp nhận thì đừng theo Thầy tu hành, vì có theo Thầy tu hành cũng chẳng ích lợi gì cho quý vị, còn hoài công, mất thì giờ vô ích. Quý vị đã không chấp nhận năm điều này thì quý vị sẽ thường che dấu những lỗi lầm của mình, thì sự che dấu này sẽ khiến cho sự tu tập của quý vị chẳng có kết quả. Nghĩa là về giới đức cũng như về thiền định, tu hành không thành tựu được.

(04:33) Này quý Thầy và quý Phật tử, ở đây không phải chỗ ăn và chỗ ngủ cho quý vị đến đây. Mà là chỗ thực hiện con đường giải thoát của đạo Phật, con đường đưa quý vị đến cứu cánh làm chủ thân tâm và chấm dứt tái sanh luân hồi. Ở đây, có một thiền tăng bảo rằng: “Ở đây không có gì thú vị cả”. Đúng vậy, ở đây không có thú vị gì. Ở đây chỉ phải chấp nhận một sự sống rèn luyện thân tâm của mình để làm chủ nó. Ở đây làm ngược lại tất cả những gì mà thế gian đang sống. Ở đây cuộc sống của quý vị còn chịu khổ gấp trăm, ngàn lần ở thế gian. Ở đây làm ngược lại những gì ham muốn ở thế gian, cho nên không có gì gọi là thú vị cả. Nếu quý vị muốn đi tìm sự thú vị thì ở đây không có chỗ cho quý vị tìm. Ở đây toàn là những thứ cay đắng mà quý vị phải nhận lấy, ở đây toàn là những thứ khắc khổ mà quý vị phải chịu trong lúc quý vị tu tập.

(06:44) Này quý Thầy và quý Phật tử, quý vị đừng nghĩ rằng, ở đây là nơi hướng dẫn cho quý vị tu tập có thần thông, phép tắc, biết chuyện quá khứ, vị lai. Ở đây cũng không phải là nơi quý vị tu tập có bùa linh, có thần chú giỏi, để trị bệnh, trừ tà yếm quỷ v.v… Ở đây cũng không phải chỗ hướng dẫn cho quý vị xuất hồn, nhập xác, đi chu du các cảnh tiên hoặc cõi địa ngục hoặc cõi thiên đàng. Ở đây cũng không phải chỗ dạy cho quý vị làm thơ, văn, thi, phú hoặc soạn kinh, viết sách hoặc dịch thuật các loại kinh sách. Ở đây cũng không phải nơi đào tạo cho quý vị trở thành những nhà hùng biện, những nhà giảng giả, triết giả, luận giả, luật giả v.v…​ Ở đây cũng không dạy cho quý vị lưu xuất những ngôn từ độc đáo của thiền Đông Độ, của Bát Nhã. Ở đây cũng không phải nơi giải ngộ những công án thiền Đông Độ và giảng nghĩa lý kinh Đại Thừa cho quý vị. Ở đây cũng không phải là trường học để cho quý vị học tập, thi cử, cấp bằng này bằng kia của Phật giáo. Ở đây cũng không phải nơi giảng đường để cho quý vị đến đây nghe thuyết pháp các loại kinh điển.

2- PHẢI ĐẦY ĐỦ OAI NGHI ĐỨC HẠNH

(08:47) Này quý Thầy và quý Phật tử, ở đây chỉ có dạy tập luyện cho quý vị sống một đời sống phạm hạnh ăn uống có tiết độ, ngủ nghỉ có giờ giấc, không được ăn uống phi thời, ngủ, nghỉ sai giờ giấc. Ở đây mọi người phải tập sống thường có ý, có tứ trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín phải đầy đủ đức hạnh.

Khi đi, phải nhẹ nhàng, phải thong thả, không được thô tháo, không được vội vàng, hấp tấp, không được chạy nhảy lăng xăng, không được vừa đi vừa chạy.

Khi đứng, phải tránh chỗ đông người, tránh chỗ có đàn bà, con gái, tránh chỗ đánh lộn, chửi lộn, tránh chỗ có trộm cướp, tránh chỗ có đấu tranh làm chính trị, tránh chỗ biểu tình.

Khi nằm, không phải đụng đâu nằm đó, tránh nằm chỗ đàn bà đang nằm, tránh nằm võng đưa tới, đưa lui, tránh nằm chỗ đông người. Nằm cho đúng chỗ, đúng cách, nằm không được nằm ngửa, nằm sấp, phải nằm theo kiểu kiết tường, nằm phải vén khéo không được bày ngực, bụng và đùi vế hở hang một cách thô lỗ, phải dùng y, áo che đậy kín đáo rồi mới nằm.

(11:02) Khi ngồi cũng vậy, phải lựa chọn cho đúng chỗ mới ngồi, ngồi không được ngồi lắc qua, lắc lại, ngồi không được nhịp tay, nhịp chân, ngồi không được kéo chân một cách phách lối, ngồi không được gác chân trên bàn, ngồi phải tề chỉnh, ngay ngắn, y, áo phải thẳng thớm.

Nói không được khoe khoang điều này điều kia, không được khoe tu chứng cái này, cái kia. Nói không được đem thiền đạo hoặc kinh sách ra thuyết giảng cho người khác không đúng lúc, không đúng thời. Nói không được tranh luận cao thấp, hơn thua, thấy ai tranh luận cao thấp, hơn thua thì bỏ đi nơi khác. Trên xe, bên lộ, hè phố, bên giếng nước, giữa đám đông, đám tang, đám cưới, đám giỗ không được nói cười thiếu tư cách đạo đức của người tu hành, phải ít nói khi ở giữa các đám đông người hoặc không nói thì tốt hơn hết. Khi nói không được cười, khi ăn không được nói, phải nghiêm chỉnh, không được nói chuyện tào lao, nói chuyện vô ích. Không được nói về chiến tranh về chính trị, nghe ai nói về chiến tranh, về chính trị, bỏ đi nơi khác. Không được đem giáo hội ra nói thế này, thế khác. Không được bàn quốc sự nước này thua, nước kia thắng.

(12:58) Khi nói không được nói láo, phải nói những lời chân thật, nói những lời chắc chắn, đúng đắn đáng tin cậy, nói những lời hứa với ai phải giữ gìn, đúng đắn, phải danh dự, không bao giờ sai lời hứa, không bao giờ trễ hẹn, lúc nào cũng giữ gìn đúng lời hứa, lời hẹn.

Không được nói lưỡi hai chiều, nghe điều gì ở chỗ này không đi nói chỗ kia để sanh chia rẽ ở những người này, hoặc nói xấu người kia, hoặc nói xấu người này, không đem chuyện chỗ kia nói xấu chỗ này gây những sự chia rẽ chẳng hòa hợp.

Không nói lời độc ác nguyền rủa, thường nói những lời hòa nhã, đẹp tai, dễ thương, thanh tao, nhã nhặn, ôn tồn.

Không bao giờ nói lời phách lối, nói lời khinh khi người, nói lời khinh chê người, nói lời phỉ báng người, thường dùng lời khen tặng người, lúc nào nói cũng đúng thời, lời nói phải đầy đủ ý nghĩ, chân chánh.

Không nói mỉa mai, không nói móc họng, không nói lời chua chát, thường nói những lời khuyên lơn, an ủi, thường nói những lời hợp thời, thuận lý, lời nói có mạch lạc, có hệ thống và có ích lợi cho mọi người.

Không bao giờ nói đùa, nói giỡn, nói giễu cợt, nói xối xả, nói vu khống người, nói oan ức người.

(14:47) Không bao giờ nói lời lừa đảo, xiểm nịnh và a dua.

Nín khi không nói, chúng ta làm thinh phải đúng cách, không khéo người khác nghĩ rằng mình khinh chê họ. Người tu hành không nói là điều tốt nhất, không nói gì cả, chỉ cười vui vẻ, ai nói gì chỉ gật đầu hoặc bỏ đi chỗ khác là tốt. Người tu hành phải tập sự nín lặng, phải giữ gìn sự nín lặng, ít nói, chẳng nói lời nào là tốt hơn hết.

Nín là vàng là ngọc, nói là đất là cát, nói là tạo ra khẩu nghiệp khiến không được yên thân tu hành. Nói là động, làm bất an khó yên thân tu hành, gây đau khổ, phiền toái trong lòng mình và người khác. Vậy cuộc đời tu hành của chúng ta phải thấy sự ích lợi của nín lặng, nếu không thấy là tại hại sẽ đến cho quý vị. Ở đây, chúng ta sống là chúng ta tu, sống và tu gắn liền với nhau.

(16:18) Này quý Thầy và quý Phật tử, ở đây quý vị tu tức là quý vị tập sống, quý vị sống tức là quý vị tu, sự tu tập không lìa sự sống, sự sống không lìa sự tu tập. Ở đây không có học tập, không có tích lũy kiến thức của người khác. Ở đây không có huân tập một số kiến giải, tưởng giải, kiền chấp, tưởng chấp của người khác dù là của Thầy, chỉ tự tâm của quý vị lưu xuất mà sử dụng trong cuộc sống hàng ngày của quý vị. Ở đây, không giúp cho quý vị có một trí tuệ tổng hợp, vay mượn bằng cách nhai lại bã mía của người khác. Ở đây, chỉ giúp đỡ cho quý vị một cách sống thực của đạo Phật, sống giải thoát khỏi triền phược dục lạc thế gian, chân thật như đức Phật còn tại thế lúc thời xưa. Sáng đi khất thực, trưa ăn cơm, chiều tọa thiền, tối đi kinh hành, khuya tọa thiền, đời sống ngày ngày trôi qua đều như vậy. Nghĩa là cuộc sống dính liền với cuộc tu, không bao giờ có sự sai khác. Ngày nào cũng như ngày nào tu và sống như vậy.

(17:45) Này quý vị, như Thầy đã dạy ở trên, quý vị thường sống phải có ý tứ, đừng nghe người ta dạy vô phân biệt, vô sai biệt rồi dẹp ý tứ của chúng ta để trở thành một con người ngu ngơ, phá giới luật của Phật. Không sống đúng trong giới hạnh đạo đức của đạo Phật, đó là điều làm cho đạo Phật suy đồi. Ở đây, quý vị phải giữ mình đầy đủ oai nghi, đức hạnh, phải có ý, có tứ từng trong mỗi hành động thân, khẩu và ý của quý vị, để quý vị sống đúng con người phạm hạnh của đạo Phật. Vì thế, thân hành của quý vị không phạm những hành động ác. Khẩu hành của quý vị không đem chuyện người này nói chuyện người kia, không đem chuyện người kia nói cho người này biết. Quý vị phải hoàn toàn giữ gìn khẩu nghiệp thanh tịnh, ít nói, lời nói của quý vị ở đây khi phát ngôn phải là lời nói có ích lợi, là vàng, là ngọc. Vì vậy khi nói phải đúng thời, đúng lúc, không được bạ đâu nói đó, phải tập sống một đời sống đức hạnh của người tu thiền định mà Thầy đã dạy trong bài: “Thực hành thiền hơi thở”.

3- HAI GIAI ĐOẠN TU TẬP

(19:28) Này quý Thầy và quý Phật tử, ở đây quý vị muốn tu hành thiền định của đạo Phật, thì trước tiên quý vị phải tập sống phòng hộ, bảo vệ các căn và tâm của quý vị. Muốn phòng hộ, bảo vệ các căn và tâm của quý vị thì ở đây có hai cách phải sống:

  1. Cách thứ nhất: Phải an trú trong giới luật của Phật đã dạy, nghĩa là, quý vị phải sống và tu là một không hai như Thầy đã dạy ở trên: “Sống tức là tu, tu tức là sống”.

  2. Cách thứ hai: Phải sống độc cư, sống cô đơn, nghĩa là, sống không tiếp duyên với ngoại cảnh, không nói chuyện với một ai, hoàn toàn phải cắt đứt các duyên bên ngoài.

Ở đây, Thầy đang tìm mọi cách và cố tạo cho quý vị một môi trường sống, sống đúng phạm hạnh, sống đúng giới luật, đó là giai đoạn phòng hộ, hộ trì và bảo vệ tâm của quý vị thứ nhất. Ở đây, Thầy cũng đang tìm mọi cách để tạo cho quý Thầy sống độc cư, sống cô đơn, sống ít nói chuyện và cắt dứt các duyên bên ngoài, đó là giai đoạn phòng hộ, hộ trì, bảo vệ tâm của quý vị thứ hai. Hai điều kiện sống này bắt buộc quý vị phải thực hiện cho bằng được.

(21:22) Nếu quý vị thấy mình không sống được, tu tập được theo hai điều kiện trên đây thì quý vị xin xuất viện, đừng ở đây mà mang nợ của đàn na thí chủ, đời đời, kiếp kiếp quý vị không trả được, rồi đây phải làm thân trâu ngựa mà trả nợ này và còn đọa địa ngục. Nếu quý vị thấy mình sống được, tu tập được, chấp nhận hai điều kiện trên. Nghĩa là, quý vị giữ gìn giới hạnh và phòng hộ tâm mà không sợ gian lao, khổ nhọc thì quý vị cố gắng sống đúng lời dạy của Thầy, đừng hành sai, đừng làm sai, những gì không hiểu phải thưa hỏi lại cho kỹ lưỡng.

4- SỐNG ĐỜI SỐNG GIỚI LUẬT ĐỨC HẠNH ĐỂ LY DỤC

(22:19) Nếu quý vị quyết tâm tu hành theo đạo Phật thì đừng sợ những gian lao khổ nhọc trong cuộc sống hàng ngày ở đây, chắc chắn quý vị sẽ ly được dục lạc thế gian. Chừng đó chưa tu thiền định mà quý vị đã có thiền định như Phật đã dạy “Giới sanh Định”, điều này chắc chắn. Ở đây, Thầy đang cố gắng khéo tạo môi trường sống đúng giới luật, để quý vị thực hiện một đời sống phạm hạnh của người tu sĩ Phật giáo. Nhờ sống đúng giới luật, quý vị sẽ ly được dục lạc thế gian, ly được dục lạc thế gian thì quý vị sẽ có hỷ lạc, giải thoát tâm của quý vị. Đó là quý vị chưa ngồi thiền, nhập định một ngày, một khắc, một giây mà quý vị đã nhập Sơ thiền. Đó là một thứ thiền định đầu tiên trong đạo Phật, mà chỉ có đạo Phật mới có mà thôi, nghĩa là, không tu thiền định mà có thiền định.

(23:36) Bây giờ, quý vị cứ suy nghĩ kỹ lại lời dạy của Thầy mới thấy kỷ luật ở đây và cách khép quý vị vào khuôn khổ tu tập thiền định là đúng con đường của đạo Phật, không sai chút nào cả. Nếu quý vị đã từng chịu khó nghiên cứu kinh điển Nguyên Thủy của đạo Phật, thì quý vị sẽ thấy đường lối tu tập ở đây rất đúng với đường lối tu tập của đức Phật ngày xưa, không bị lai căng các pháp môn khác. Bởi vậy, quý vị đừng bảo rằng Thầy khó, chỉ vì Thầy khó là vì muốn cho quý vị được giải thoát như Phật, được làm chủ sinh tử, chấm dứt tái sanh luân hồi. Đó là điều Thầy khó, để làm lợi ích cho quý vị.

(24:35) Ở đây trước kia có một thiền tăng bảo rằng: “Thầy cứ nói về ăn uống mãi”. Đúng vậy, trong ngũ dục lạc ở thế gian có thực, thùy mà thực, thùy là ăn và ngủ. Ăn và ngủ là một điều quan trọng của đời sống con người, cho nên con người thế gian thường ham ăn, thích ngủ. Vì ăn và ngủ là hai thứ dục lạc tối cần thiết của đời người. Dục lạc ăn ngủ là thứ dục lạc sống của đời người nên khiến cho người ta càng ham thích ăn và ngủ. Vì vậy tu sĩ Phật giáo hiện đời nay, tu theo kiểu này, kiểu nọ, chỉ chuyên môn tụng niệm và học tập giáo lý, ngồi thiền thì lấy lệ cho có chừng, nên khó mà lìa được dục lạc ăn và ngủ.

(25:44) Vậy quý vị nghĩ sao khi đến Tu viện này, trước tiên được khép mình trong khuôn khổ ly dục lạc ăn và ngủ. Điều này đã khiến cho nhiều người trước kia đã từng ở đây bỏ đi nơi khác để tìm cái ăn, cái ngủ thỏa thích. Kỷ luật ở đây không thể chấp nhận ăn và ngủ như các chùa khác, bắt buộc quý vị phải thực hành đúng kỷ luật ở đây khi mới bước chân vào Tu viện. Nếu quý vị thấy tu được thì theo tu, còn nếu thấy tu không được thì xin Thầy về, Thầy rất hoan hỷ.

(26:19) Đạo Phật không quyến rũ một ai và cũng không dụ dỗ, mua chuộc một ai. Một người quyết tâm tu theo đạo Phật không vì lợi dưỡng hoặc vì buồn khổ gia đình mà vào đây tu hành, không vì tù tội, trốn tránh hoặc thất vọng trên đường danh nẻo lợi, hoặc tiền tài, vật chất không thỏa mãn, hoặc vì tình duyên lỡ dở, hoặc thi cử không thành mà vào đây tu hành, hoặc vì thất nghiệp, nghèo khổ, không đủ cơm ăn, áo mặc mà vào đây tu hành, hoặc vì sự cúng bái, lễ lộc, ăn trên, ngồi trước mà vào đây tu hành.

Này quý Thầy và quý Phật tử, ở đây chúng ta tu hành theo đạo Phật là vì muốn vượt thoát ra khỏi biển khổ trầm luân của sanh, lão, bệnh, tử của cuộc đời, chứ không phải vì danh vì lợi mà vào đây. Chỉ vì giải thoát những điều lớn lao và quan trọng cho đời sống của chúng ta, vì thế mà chúng ta mới quyết tâm chịu những gian lao, những thử thách, khổ nhọc để chiến thắng lại những cái ăn, cái ngủ, cái nói chuyện, để chúng ta ly khỏi những dục lạc hèn hạ thế gian. Tại sao Thầy bảo dục lạc thế gian là hèn hạ? Vì nó có lạc là có khổ, vì nó có lạc là có ác, cho nên Thầy gọi nó là hèn hạ, cần phải lìa nó đi, cái dục lạc này mà ngàn đời, muôn đời người ta khó thoát khỏi vòng tay của nó. Vậy ở đây, quý vị có liệu sức mình đủ khả năng lìa nó hay không, nếu đủ sức thì theo Thầy mới nổi, nếu thấy không đủ sức thì đừng theo Thầy tu hành vô ích, mất thì giờ quý báu, hãy trở về đi. Bây giờ chưa có muộn màng còn có thể chọn các pháp môn khác dễ dàng hơn và sự lợi dưỡng cũng đầy đủ hơn, còn ở đây, quý vị muốn tu thiền thì thiền ở đây không có để quý vị tu.

(28:59) Quý vị hãy tu tập sống, ăn, ngủ, nói chuyện cho đúng cách, cho đúng phạm hạnh, giới luật thì ở đây đang dạy cho quý vị, đang tập luyện cho quý vị sống đúng giới luật, phạm hạnh của đạo Phật.

Nếu quý vị cần cầu mong tu thiền, mà không cầu mong tu giới luật thì ở đây không có dạy điều đó. Nếu ở đây, quý vị không thực hành được đời sống giới luật, phạm hạnh thì quý vị đừng mong tu thiền định. Đức hạnh giới luật mà không tu hành được thì thiền định là mộng ảo, là mộng tưởng, thì con đường giải thoát của quý vị là ảo tưởng, ảo mộng, ngàn đời, muôn đời quý vị chẳng thực hiện được gì hết. Thầy bảo thực với quý vị, chừng nào quý vị sống đúng giới hạnh của Phật thì Thầy mới dạy thiền định. Còn bằng không thực hiện được giới luật thì ngàn đời Thầy vẫn mang theo cái kinh nghiệm thiền định này xuống tận đáy mồ mà thôi, chẳng truyền cho ai hết. Tại sao vậy? Tại vì thiền định của đạo Phật phải lấy giới luật, phải lấy đức hạnh làm nền tảng. Nếu không đức hạnh, đó là thiền của ngoại đạo, không phải của đạo Phật, đó là sự xác quyết của Thầy mà không một ai chối cãi được, chống báng được, tranh luận được.

(30:35) Thầy ở đây, chẳng cầu danh, chẳng cầu lợi, chẳng cầu Phật tử đông đảo để cúng dường nhiều. Ở đây, Thầy cũng chẳng cầu đệ tử có hàng trăm, hàng vạn người, mà thực chất những người đệ tử này đức hạnh, thiền định chẳng có ra gì. Ở đây, Thầy chẳng cầu mong cất chùa to, miễu rộng, tháp lớn. Ở đây, Thầy chỉ cần một người đệ tử dạy đâu thực hành đó, đúng đó, không làm sai lời dạy của Thầy, người như thế mới giữ gìn trọn giới luật của Phật, mới thực hiện được thiền định của Phật, mới thể hiện được trí tuệ giải thoát của Phật. Ở đây, Thầy không cần nhiều đệ tử mà chẳng nghe lời dạy của Thầy, lúc nào cũng ồn náo, tranh luận, tuyên truyền, xuyên tạc pháp môn này, pháp môn khác, lúc nào cũng làm động trong chùa, dạy Đông tu Tây, dạy Nam tu Bắc thì thử hỏi những người học trò đó ở đây có lợi ích gì. Chẳng lợi ích cho bản thân họ, chẳng lợi ích cho Thầy và cũng chẳng lợi ích cho Phật pháp.

(31:55) Cho nên, muốn ở đây tu hành thì quý vị phải tự giác cao độ, phải rèn mình trong gian khổ, phải thử lửa như vàng thiệt, phải chiến đấu ngũ dục lạc thế gian mà ngàn đời, muôn đời quý vị đã bị nhiễm ô. Ở đây, quý vị phải gan dạ, phải trui mình trong lửa đỏ, nghĩa là quý vị phải sống trong hạnh nhẫn nhục tối đa. Nếu chấp nhận vào đạo Phật mà quý vị không thực hiện hạnh nhẫn nhục thì đừng nên theo đạo Phật, vì có theo nhưng chẳng ích lợi gì cho quý vị, thà quý vị sống ngoài đời, ăn ở có đạo đức thì còn hơn tu hành. Ở chùa mà còn sân ầm ầm dữ tợn như vậy thì không phải là người đệ tử của Phật. Người đệ tử của Phật phải thực hành hạnh từ bi, biết thương mình, thương người, biết chị ngã em nâng, biết lá lành đùm lá rách mà không cầu mong một điều ân nghĩa gì. Thiền định của đạo Phật không thể để cho kẻ thiếu đức hạnh, giới luật mà thực hiện được, bởi con đường tu chân chánh của đạo Phật thì phải lấy giới luật làm đầu.

(33:23) Tại sao ở đây, Thầy còn gọi là con đường tu chân chánh của đạo Phật? Vì đạo hiện nay có nhiều con đường tu hành mà những con đường này không đưa hành giả đến nơi, đến chốn giải thoát hoàn toàn, mà đưa hành giả đến chỗ phá giới luật, làm mất phạm hạnh của người tu theo đạo Phật. Vì thế, quý Thầy và quý Phật tử cần phải sáng suốt nhận định để không lạc lầm những pháp môn tệ hại này làm mất uy tín đạo Phật. Ở đây, con đường tu chân chánh của đạo Phật, lấy giới luật làm đức, lấy nhẫn nhục làm hạnh.

(34:13) Này quý Thầy và quý Phật tử, nếu máu trong thân của quý vị chưa khô, xương trong thân của quý vị chưa nát thì dục lạc thế gian của quý vị chưa lìa được. Đời sống của đức Phật ngày xưa khi khổ hạnh vì ăn quá ít, nên sờ da bụng đụng xương sống, sờ xương sống, đụng da bụng, đó là máu phải khô, xương phải nát. Thầy mười năm trong thất, ngày một bữa cơm rau lang luộc với nước muối, hoàn toàn chẳng có thứ gì khác hơn. Người thời nay, tu hành ăn uống đầy đủ các thứ món ngon vật lạ, cao lương mỹ vị lại còn thêm bánh, trái, sữa, bơ đầy đủ, thế mà còn muốn ăn ba, bốn bữa lại còn ăn uống lặt vặt phi thời, ăn đêm là khác nữa. Như vậy, con đường giới đức của đạo Phật có còn hay là mất, quý vị nghĩ sao? Thân này quý vị còn lo bồi dưỡng cho đầy đủ dưỡng chất, thừa thãi sự sống thì thử hỏi dục lạc thế gian đối với quý vị, quý vị có hàng phục được nó chăng? Nếu thân này đầy đủ sung mãn dưỡng chất thì sự đòi hỏi dục lạc rất mạnh mẽ. Chúng ta khó chiến thắng được nó. Bởi vậy, nếu thân quý vị máu chưa khô, xương chưa nát thì làm sao quý vị thắng được dục lạc thế gian?

(36:00) Này quý vị, Phật giáo hiện giờ chỉ có lý thuyết suông mà thôi, chẳng bao giờ tìm cách tu thực tế để ly được dục lạc. Thầy nói như vậy ở đây quý vị còn sẽ thấy và còn chứng kiến một cách thực tế những lời dạy trên đây của Thầy không sai chút nào cả. Bởi tu hành như đạo Phật hiện giờ chỉ là một hình thức không thể nào nhập định được. Còn thích ăn ngon, mặc đẹp, còn thích trang điểm cho thân đẹp đẽ, bệ vệ tăng tướng, bệ vệ trang hoàng trong hàng giáo phẩm như con vua, cháu chúa thì thử hỏi phạm hạnh giới luật còn ở đâu?

(37:07) Tóm lại, trong buổi nói chuyện hôm nay, Thầy khuyên quý vị hãy tu hành những giới đức ăn, ngủ, nói, nín và nhẫn nhục. Nếu quý vị thực hiện được những điều dạy này thì Thầy mới tiếp tục dạy quý vị thiền định, còn bằng không thì thôi. Ngày xưa đức Phật đuổi năm trăm vị tỳ kheo làm ồn náo không giữ hạnh khẩu nghiệp thanh tịnh, thì hôm nay, quý vị phải cố gắng giữ gìn thân, khẩu nghiệp thanh tịnh thì mới sống đúng con đường tu của đạo Phật. Phật không cấm tịnh khẩu, nhưng quý vị phải biết cắt các duyên, tức là tịnh khẩu thì sự tu hành của quý vị mới có kết quả. Nếu không cắt các duyên thì sự tu hành của quý vị hoài công vô ích. Trước kia Thầy từng dạy sống cô đơn, sống độc cư, ngày ăn một bữa, tịnh khẩu nhưng không nói là giới luật, chỉ nói là bí quyết của thiền định.

(38:29) Vậy hôm nay, quý vị đã rõ, Thầy đã dạy con đường tu học của đạo Phật như thế nào rồi, đúng hay sai thì hiện giờ quý vị đã thấy rõ ràng. Xưa không đủ duyên nên Thầy tùy duyên hòa hợp để chấn hưng Phật pháp, để mong thắp lại ngọn đuốc của đạo Phật. Nhưng chúng sanh thiếu phước không có duyên với Phật pháp nên Thầy muốn ra đi. Thầy muốn ra đi từ lúc Thấy mới ra thất chứ không phải mới bây giờ, nhưng vì thương xót vài người đệ tử còn bám theo Thầy, vì thế Thầy thẳng thắn chỉ rõ mà chẳng sợ mất lòng một ai. Nếu quý vị muốn tu hành thì phải theo kỷ luật của Thầy, còn không muốn tu hành thì thôi, đừng phá giới luật ở đây mà tạo tội đọa địa ngục. Nếu muốn tu giải thoát thì phải vâng lời dạy của Thầy, phải giữ gìn khẩu nghiệp thanh tịnh, suốt ngày, suốt tháng, nhiều năm không một lời nói. Suốt ngày, suốt tháng, suốt năm sống một mình không chơi với ai, không trò chuyện với ai. Suốt ngày, suốt tháng, suốt năm, ngày ăn một bữa, không ăn uống lặt vặt phi thời. Suốt ngày, suốt tháng, suốt năm luôn giữ gìn giờ giấc nghiêm túc, không bao giờ biếng trễ thì mới theo Thầy tu hành. Còn bằng không giữ được như vậy, quý vị hãy xin về để Thầy được yên ổn nhập diệt bỏ thân này. Đừng ở đây mà không giữ được giới luật thanh tịnh thì uổng ngày, tháng của Thầy và cũng uổng ngày tháng của quý vị, chẳng ích gì.

(40:57) Đến đây, Thầy xin chấm dứt buổi nói chuyện hôm nay. Riêng phần Từ Minh, con đã phát nguyện xong, phải cố gắng giữ gìn giới đức để tạo mọi điều kiện ly dục thế gian thì mới thành tựu được giới hạnh.

Đến đây, các con cũng đã hiểu rõ đường lối tu tập của Thầy. Ở đây, trước phải dùng giới luật để sống, sống ly dục. Sau dùng thiền định ức chế tâm mình, nhiếp phục tầm và ý tứ để đoạn ái dục thế gian. Đó là đường lối để thành tựu cứu cánh của đạo Phật.

(42:14) Một lần nữa, Thầy xin nhắc lại: “Muốn theo tu hành ở đây, trước tiên phải dùng giới luật để sống, sống một đời sống ly dục. Sau đó chúng ta dùng thiền định để ức chế toàn tâm, nhiếp phục sự suy tầm và ý tứ để đoạn được ái dục thế gian”. Quý Thầy phải biết, đó là đường lối thực của đạo Phật để thành tựu cứu cánh để giúp cho quý vị chấm dứt tái sanh luân hồi. Vậy quý vị hãy cố gắng thực hiện hết bổn phận của mình và để làm tròn trọng trách, trách nhiệm mà chúng ta là những người tu sĩ của đạo Phật. Đến đây, quý Thầy và quý Phật tử cùng Thầy niệm.

HẾT BĂNG


Trích dẫn - Ghi chú - Copy