sidebar
Thời gian:  02/12/2021  Người trích dẫn:  duythanh
1

Như chúng tôi đã nói ở trên, tâm sắc dục là con đường sinh tử. Sống khiêu dâm gợi dục là dọn cho con đường sinh tử mở cửa. Con người có tính tham đắm tâm sắc dục nhiều là con người sắp đi vào cõi chết.

(Đạo đức Làm Người - Tập 2 - Trang 208)
2

Khi quán tưởng bất tịnh như vậy thì tưởng, tướng bất tịnh xuất hiện, khi tưởng, tướng bất tịnh xuất hiện thì tâm sanh nhàm chán sắc dục, thấy tướng nữ sắc thì ghê sợ. Còn tưởng tướng bất tịnh không xuất hiện thì chưa nhàm chán tâm sắc dục.

(Những Lời Gốc Phật Dạy - Tập 2 - Trang 178)
3

Đức không tham sắc dục được giữ gìn tron vẹn thì chúng ta phải dùng tư kiến tư duy về sắc dục, thấu suốt lý về khổ đau của tâm sắc dục, thấu suốt lý nhân quả hấp thu nam nữ đi đến tâm say đắm sắc dục.

(Đạo đức Làm Người - Tập 2 - Trang 210)
4

không giữ tâm tham sắc dục mà phải chịu khổ suốt đời. Phải không hỡi các bạn? Cả thế giới này, các bạn có nghe thấy chăng?

(Đạo đức Làm Người - Tập 2 - Trang 161)
5

Nếu tâm không tham sắc dục thì làm sao có vay nợ con cái. Không có vay nợ thì làm sao có thiên chức, cống hiến và hy sinh. Như vậy, cống hiến và hy sinh cho con cái tức là cống hiến và hy sinh cho tâm tham sắc dục. Như ng tâm sắc dục

(Đạo đức Làm Người - Tập 2 - Trang 161)
6

Còn về sắc dục, chúng ta không tự chiến thắng mình để sa ngã, chỉ một phút giây hoan lạc mà suốt đời chịu khổ đau. Khi chịu khổ đau không biết than thở và chia sẻ cùng ai, nên tự an ủi mình bằng “thiên chức làm mẹ”, hoặc “cống hiến và hy sinh”.

(Đạo đức Làm Người - Tập 2 - Trang 161)
7

Tiếng nói của một người phụ nữ Việt Nam oai hùng, còn vang vọng mãi từ ngàn xa xưa cho đến ngày hôm nay trên mặt trận sắc dục: “Cưỡi sóng to, chém cá kình nơi biển Đông, một đời không cúi đầu làm thê thiếp cho người”.

(Đạo đức Làm Người - Tập 2 - Trang 161)
8

Do đó, chúng ta xét thấy người còn tâm sắc dục, thì khó mà làm nên việc lớn của bậc vĩ nhân, như trên chúng tôi đã nói. Đạo đức nhân bản - nhân quả không làm khổ mình, khổ người nói thì dễ, nhưng mà sống thực hiện làm cho đúng là một điều rất khó.

(Đạo đức Làm Người - Tập 2 - Trang 209)
9

Đòi hỏi người làm được việc này thì phải chấm dứt tâm sắc dục. Nếu không chấm dứt tâm sắc dục thì tinh lực bị hao mòn, tinh lực bị hao mòn thì không đủ sức tu tập chứng quả A La Hán.

(Đạo đức Làm Người - Tập 2 - Trang 209)
10

Khi tư duy về sắc dục là phải tư duy nơi thân bất tịnh, uế trược, hôi thối, nơi bài tiết những chất bẩn thỉu. Thân người nam cũng như thân người nữ, không có thân nào là sạch sẽ tốt đẹp cả,

(Đạo đức Làm Người - Tập 2 - Trang 210)