Danh mục

Tham Gia Chuyển Ngữ Pháp Âm Lớp Chánh Kiến

Thư viện Chơn Như đang chuyển ngữ bộ băng Lớp Chánh Kiến (264 pháp âm), đây là một bộ pháp âm vô cùng quan trọng trong việc tu học theo Chánh pháp. Để cho việc hoàn thành được diễn ra thuận lợi, Ban Biên Tập kính mời quý Phật tử cùng tham gia

article image

Kính thưa quý Phật Tử,


Thư viện Chơn Như đang chuyển ngữ bộ băng Lớp Chánh Kiến (264 pháp âm), đây là một bộ pháp âm vô cùng quan trọng trong việc tu học theo Chánh pháp. Để cho việc hoàn thành được diễn ra thuận lợi, Ban Biên Tập kính mời quý Phật tử cùng tham gia vào việc chuyển ngữ với 2 công việc như sau:


1- ĐÁNH MÁY: Nghe băng và đánh máy lại thành văn bản

2- SỬA LỖI: Nghe kiểm tra và sửa lỗi văn bản đã đánh máy


Đăng ký tham gia theo link sau: LINK ĐĂNG KÝ THAM GIA


Khi tham gia đánh máy pháp âm, chúng ta sẽ vừa tự mình được học và thấm nhuần thêm về những lời dạy của Trưởng Lão, đồng thời cũng vừa chia sẻ tới những người hữu duyên trong hiện tại được nghe, đọc pháp kỹ lưỡng hơn và vừa giữ gìn, hộ trì chánh pháp tới thế hệ mai sau.


Kính ghi

Ban Biên Tập