Danh mục

Lễ Tưởng Niệm Lần 10 Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc Nhập Diệt (2-1-2023)

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem video “Lễ tưởng niệm 10 năm ngày đức Trưởng lão Thích Thông Lạc nhập diệt”, 02/01/2013 – 02/01/2023, tổ chức sáng ngày 01/01/2023 tại Tu Viện Chơn Như

article image

Video Lễ tưởng niệm lần 10 Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc nhập diệt (2-1-2023) – LỄ CHÍNH THỨC
Buổi chia sẻ kểt quả tu học tối 31-12 (Lễ Tưởng Niệm Lần 10)Buổi chia sẻ kểt quả tu học tối 30-12 (Lễ Tưởng Niệm Lần 10)


Mời quý Phật tử cùng xem thêm nhiều bài chia sẻ khác tại đường dẫn: https://www.youtube.com/@TuVienChonNhu2/videos