Danh mục

Hoàn Thành Đăng Tải Bộ Giáo Án Đường Lối Tu Tập Của Đạo Phật (61 Cuộn Băng)

Trọn bộ 61 băng Giáo Án Tu Tập Của Đạo Phật (năm 1997) đã được chuyển ngữ và đăng tải đầy đủ. Kính mời quý phật tử và các bạn cùng đọc, nghe và tra cứu.

article image

Kính mời quý phật tử và bạn đọc, nghe và tra cứu các bài giảng trong bộ “Giáo án Đường lối tu tập của đạo Phật” được Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc giảng trong Mùa An Cư năm 1997, tại Tu Viện Chơn Như.


Xem danh sách 61 băng bộ Giáo án Đường lối tu tập của đạo Phật
(Ảnh chụp danh sách các băng pháp âm của giáo án)

Kính ghi

Ban Biên Tập