Danh mục

Hỗ trợ tìm kiếm Tiếng Việt không dấu trên Thư Viện Chơn Như

Giờ đây bạn đã có thể tìm kiếm không dấu trên trang Thư Viện Chơn Như

article image

Kính thưa quý Phật tử và các bạn.


Giờ đây chúng ta có thể tìm kiếm không dấu trên trang Thư Viện Chơn Như.


Nhận thấy điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian gõ, cũng như là thói quen của nhiều phật tử gõ không dấu khi tìm kiếm do vậy website đã cải tiến chức năng này.


Ban Biên Tập xin kính báo để quý phật tử và các bạn sử dụng.