Danh mục

Cách Cắt và Tải Các Đoạn Âm Thanh Ngắn Trên Website

Giờ đây bạn có thể tải audio và cắt audio trực tuyến ngay trên trang Thư Viện Chơn Như

article image

Hiện nay website Thư Viện Chơn Như đã có tính năng tải audio pháp âm và băng sách. Ngoài ra chúng ta còn dễ dàng cắt các đoạn ngắn theo chủ đề và nội dung mong muốn để dễ dàng chia sẻ với mọi người.


Thường các sách và pháp âm khá dài và chứa đựng nhiều chủ đề. Nhiều lúc chúng ta muốn chia sẻ một trích đoạn âm thanh ở một chương sách hoặc một đoạn nào đó trong pháp âm tới người thân và bạn bè chúng ta phải làm rất nhiều thao tác phức tạp. Giờ đây trên trang Thư Viện đã có tích hợp tính năng cắt âm thanh trực tuyến, chỉ cần chỉ định thời gian điểm đầu và điểm cuối đoạn cần cắt là chúng ta có ngay đoạn âm thanh và có thể lưu về máy và chia sẻ với mọi người.


Để tải file âm thanh sách hoặc pháp âm chúng ta tìm biểu tượng tải xuống ở trình phát âm thanh khi nghe pháp âm hoặc sách nói trong thư viện.Thao tác càng đơn giản hơn khi chúng ta có thể cắt trích đoạn theo các mốc thời gian có sẵn. Chỉ cần chọn chế độ cắt âm thanh. Sau đó chúng ta bấm vào mốc thời gian cho điểm đầu và điểm cuối và bấm nút Tải là chúng ta có được file âm thanh theo chủ đề cần chia sẻ.

Với tiện ích này Ban Biên Tập tin rằng việc chia sẻ và học tập Chánh Phật Pháp sẽ tiện lợi và dễ dàng hơn.


Kính Ghi

Ban Biên Tập